คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ข่าวประหยัดพลังงาน

- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
- ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ "7 มาตรการประหยัดทรัพยากร"
- แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดการประหยัดน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน 2559
- คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน "วันรณรงค์ประหยัดพลังงาน" วันที่ 15 สิงหาคม 2559
- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มศว
- มาตรการประหยัดพลังงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
- การอนุรักษ์พลังงานและรณรงค์ลดใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- โครงการประกวด.. ออกแบบมาสคอต และ คำขวัญ อนุรักษ์พลังงาน
- ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน : zero waste SWU
  
- ศึกษาดูงานด้านการประหยัดพลังงานโรงแรมริชมอนด์
IMG 20150519 124746 IMG 20150519 124617
IMG 20150519 124649 IMG 20150519 153557
IMG 20150519 153611 IMG 20150519 124814
   
- การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของ มศว
info-energy002
"7 มาตรการประหยัดทรัพยากร" คณะอนุกรรมการประหยัดทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี
7 method for resource saving