คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สอบตรง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  ปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย !!!
- คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
- โม จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน ศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ มศว คว้าตำแหน่ง Miss international Queen 2016
- นิรชรา วรรณาลัย คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design) จาก ภาพยนต์เรื่อง ขุนพันธ์
- มิว นิษฐา จิรยั่งยืน ศิษย์เก่าวิชาเอกออกแบบแฟชั่น คว้า "รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม" รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26
- ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว สร้างชื่อ คร้า 2 รางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน ATOD International Competition
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- การแต่งกายของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดตารางฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
- กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ขอแสดงความยินดีกับ พี่ปาย นางสาวธนิศา ปัญญาภู ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา2016
- กำหนดตารางการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
- พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๖ (FULL)

กำหนดการฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2556 และ ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต มศว
- อินเทอร์เน็ตล็อกอิน
- เว็บเมล มศว
- เว็บรายบุคคล
- เว็บบอร์ด
- รับสมัครอบรมออนไลน์
- แบบสำรวจออนไลน์
- สถิติเว็บไซต์ มศว
- GAFE@SWU
- ข่าวกิจกรรม

- ปฏิทิน มศว
- ข่าวเครือข่ายบัวศรี
- SWU WebHelp
- เครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE)
- เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
- ฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)

- ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- สมาคมศิษย์เก่า

- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
- คลินิกกายภาพบำบัด มศว
- มศว คลินิก
- ศูนย์ผิวหนัง
- คลินิกทันตกรรมพิเศษ
- ศูนย์กีฬา

อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560 08:51

ฮิต: 3056