คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุคลากร- นาฏศิลป์

Banner006

 

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

 

dep 05dep 0711121113

 

dep 101114dep 010copydep 013copy

 

สาขาวิชานาฏศิลป์

 


darinee
อาจารย์ดาริณี ชำนาญหมอ
หัวหน้าสาขา

rawiwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย

piyawadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวดี มากพา

 


sureerat
อาจารย์สุรีรัตน์ จีนพงษ์

 


tapanee
อาจารย์ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

chitpol
อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ

passachol
อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
tharakorn
อาจารย์ธรากร  จันทนะสาโร

raksinee
อาจารย์รักษ์สินี อัครศวะเมฆ

nutthamanee
นางสาวณัฎฐามณี นิธิศปภาวัส
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
โทร. 128