คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุคลากร- ศิลปจินตทัศน์

Banner006

 

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

 

dep 05dep 0711121113

 

dep 101114dep 010copydep 013copy

 

สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ 

 


pisrawas
อาจารย์พิศรวัส ภู่ทอง
หัวหน้าสาขา

thanom
อาจารย์ถนอม ชาภักดี

sathit
รองศาสตราจารย์สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

somsak
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์

 


phanomsak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์

 


wiwat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล

 


aiyana
อาจารญย์อัยนา ภูยุทธานนท์

danpong
อาจารย์เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

somsong
อาจารย์สมทรง ซิมาภรณ์
supoj
อาจารย์สุพจน์  ศิริรัชนีกร

sompong
อาจารย์สมพงษ์ ลีระศิริ

sirinad
นางสาวสิรินาฎ มูลเมือง
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
โทร. 125