คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุคลากร- ศิลปศึกษา

Banner006

 

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

 

dep 05dep 0711121113

 

dep 101114dep 010copydep 013copy

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 


Athipach
อาจารย์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
หัวหน้าสาขา

jakkapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

lerdsiri
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิริร์ บวรกิตติ

 

supachai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

triwit
อาจารย์ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ

 


suchart
อาจารญย์สุชาติ ทองสิมา

konkanok
นางสาวกรกนก ปิ่นละมัย
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
โทร. 129