คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานบริหาร

งานบริหาร-สำนักงานคณบดี

- แนวปฏิบัติที่ดี KM ปีงบประมาณ 2558 (คลิก)

- แนวปฏิบัติที่ดี (Explicit Knowledge) สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
   * ขั้นตอนการทำวิจัยในองค์กรR2R : Routine to Research (คลิก)
   * คู่มือซ้อมอพยบหนีไฟ และภาคผนวก (คลิก)