การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในงาน The 5th Engagement Thailand 11 กรกฎาคม 2561

//การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในงาน The 5th Engagement Thailand 11 กรกฎาคม 2561
การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในงาน The 5th Engagement Thailand 11 กรกฎาคม 2561 2018-07-16T16:39:03+00:00

Project Description

การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในงาน The 5th Engagement Thailand 11 กรกฎาคม 2561 เริ่มต้นในการแสดงต้อนรับ ชุด ใต้ฟ้าฝนหลวง ปิดท้ายของการประชุมด้วยละครคนตาบอด และการแสดงชนเผ่าจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการรับรองช่วงค่ำ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ นิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ร่วมแสดง และทีมงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกคนค่ะ การแสดงสวย สง่างาม สมบูรณ์แบบ
Cr.ภาพสวยจาก Prswu