โครงการเจรจาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับอาเซียน

//โครงการเจรจาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับอาเซียน
โครงการเจรจาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับอาเซียน 2018-07-15T16:38:57+00:00

Project Description

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศจีนประจำกรุงเทพมหานคร จัดการแสดงดนตรีจีนร่วมสมัย โดยคณะนักแสดงจากเมืองชิงเต่า (Qingdao) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการเจรจาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับอาเซียน