ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยเป็นผลงานและนิทรรศการที่จัดเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Instagram

(สามารถคลิ้กที่ลิงก์ได้เลย)

2020-05-20T18:53:11+00:00