การลงทะเบียนเรียน

//การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน 2023-06-27T10:01:34+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด 27/06/2023
แนะนำการใช้งาน SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รายละเอียด 27/06/2023
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด 26/05/2022
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 24/09/2019
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 24/09/2019
ข้อบังคับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 รายละเอียด 24/09/2019
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รายละเอียด 24/09/2019
ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 รายละเอียด 24/09/2019