ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

///ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
- รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7
* จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 *
** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934

ประกาศเรื่อง การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี และ 
ประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

2019-09-24T20:53:17+00:00