ทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับสมัครข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2563

ยื่นใบสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

2019-11-28T00:59:22+00:00