fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 74 blog entries.
17 01, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-01-17T10:30:18+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-17T10:30:18+00:00
10 01, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-01-10T18:59:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-01-10T18:59:40+00:00
7 01, 2019

ประกาศรับสมัครผู้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท, เอก และการอบรมระยะสั้น

2019-01-07T13:49:55+00:00

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก การอบรมระยะสั้น

ประกาศรับสมัครผู้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท, เอก และการอบรมระยะสั้น 2019-01-07T13:49:55+00:00
18 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2018-12-18T14:27:19+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น.  ณ ห้อง ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2018-12-18T14:27:19+00:00
13 12, 2018

โค้งสุดท้าย 15 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเป็นนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (ส่งแฟ้มผลงานภายใน 15 ธค 61 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์)

2018-12-13T09:05:42+00:00

สมัครตอนนี้ (คลิกเลย)

โค้งสุดท้าย 15 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเป็นนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (ส่งแฟ้มผลงานภายใน 15 ธค 61 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) 2018-12-13T09:05:42+00:00
12 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

2018-12-12T16:23:03+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 2018-12-12T16:23:03+00:00
12 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2018-12-12T16:18:33+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-12-12T16:18:33+00:00
7 12, 2018

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของใหม่และของใช้มือสองเพื่อใช้ในการระดมทุนสวัสดิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการ Rammage Sale

2018-12-07T15:35:49+00:00

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของใหม่และของใช้มือสองเพื่อใช้ในการระดมทุนสวัสดิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการ Rammage Sale 2018-12-07T15:35:49+00:00
7 12, 2018

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

2018-12-07T08:57:35+00:00

สอบถามกันมาสำหรับวิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามนี้เลยนะคะ.... 1. http://admission.swu.ac.th/ 2. เลือกระดับปริญญาตรี 3. เลือก Clearing House ครั้งที่ 1 4. เลือกโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1 2018-12-07T08:57:35+00:00
6 12, 2018

ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”DA GANSTA”

2018-12-06T17:26:47+00:00

' Don’t judge, Just be myself ' ?ทำไมเราต้องเป็นเหมือนคนอื่น ?ทำไมเราต้องเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเรา ?เบื่อไหมที่ต้องถูกตัดสินจากเสื้อผ้าที่ใส่ ?เบื่อไหมที่ต้องถูกตัดสินจากสิ่งที่เราเป็น ?ถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงมันแล้วหรือยัง อย่าพึ่งตัดสินใจ รอดูเราก่อน???? การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง "DA GANSTA" โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 23 พิภพ ' The Star is Gonna Shine in Yourself ' วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียน 17:00น. เริ่มแสดง 18:00น. เป็นต้นไป ณ หอนิทรรศการ G23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร ติดต่อสอบถาม - สำรองที่นั่ง เบอร์โทร : 0841272780 (บี๋) IG : PHIPHOP23 FB : PHIPHOP23 [...]

ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”DA GANSTA” 2018-12-06T17:26:47+00:00