fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 340 blog entries.
27 11, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-27T15:27:36+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-27T15:27:36+00:00
26 11, 2020

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

2020-11-26T09:06:38+00:00

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการในระดับสูง นับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อมสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่การที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากความพร้อมทางวิชาความรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องมีความพร้อมทางจิตใจด้วย ความพร้อมทางจิตใจดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจ ให้สามารถพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว ความควรไม่ควร ตลอดจนเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งสามารถควบคุมประคับประคองตนเอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญ ความสามารถของจิตใจดังนี้ กล่าวโดยย่อก็คือคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความพร้อมทางจิตใจ จะได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตน ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2020-11-26T09:06:38+00:00
18 11, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มศว ม่วนซื่น วัน 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ มศว ประสานมิตร

2020-11-18T17:50:10+00:00

มศว ม่วนซื่น โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป รับชมการแสดง ละครหมอลำ รำบายศรีสู่ขวัญ วงดนตรี พร้อมเพลิดเพลินไปกับวงโปงลาง มินิคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ซุ้มถ่ายภาพ และพบกับนิทรรศการความรู้ ร้านจิ้มจุ่ม และร้านอาหารอีสานอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มศว ม่วนซื่น วัน 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ มศว ประสานมิตร 2020-11-18T17:50:10+00:00
16 11, 2020

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564

2020-11-16T11:58:48+00:00

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564 สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com/ - ไม่ต้องสอบภาค ก. - มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี, มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นปร. จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. ทันที - นปร. จะมีโอกาสได้เรียนรู้และอบรมในโครงการ 22 เดือนกับวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่จะฝึกให้ นปร. เป็นข้าราชการที่มีทักษะรอบด้านพร้อมสำหรับการเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) ในระบบราชการไทย - 22 เดือนของการเรียนรู้ นปร. จะได้ไปฝึกปฏิบัติงานในภูมิภาคกับผู้ว่าราชการจังหวัด, ระดับส่วนกลางกับปลัดกระทรวง/อธิบดีกรม/เลขาธิการ/ผู้อำนวยการสำนัก (เทียบเท่ากรม),ระดับต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และภาคเอกชนกับผู้บริหารบริษัท - หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรม นปร. จะมีโอกาสได้เลือกโอนไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงและกรมต่างๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ความรู้ การปรับตัวและโอกาสของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมระบบราชการไทยในรัฐบาลยุคดิจิทัล!  

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564 2020-11-16T11:58:48+00:00
16 11, 2020

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-11-16T10:19:39+00:00

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563) 1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 พ.ย.2563) งานปรับปรุงไฟฟ้า ได้ทำการยกหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องใหม่ขึ้นติดตั้งบริเวณท้ายอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 2. งานระบบป้องกันอัคคีภัย มีความคืบหน้าของการสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้เวลาเกิดอีคคีภัย ดำเนินการได้ประมาณ 70% เหลือการทำแบบก่อฝาปิดบ่อ และนำดินที่กองไว้หน้าคณะนำมาถมกลับในพื้นที่ต่อไป คณะศิลปกรรมศาสตร์เชื่อว่าการปรับปรุงนี้จะนำมาซึ่ง ประโยชน์ในภาพรวมของนิสิตและบุคลากรในคณะทุกท่านในอนาคต ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-11-16T10:19:39+00:00
13 11, 2020

การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

2020-11-13T12:05:35+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กสทช (คลิก)

การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF 2020-11-13T12:05:35+00:00
13 11, 2020

พรก. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563

2020-11-13T11:55:51+00:00

พรก. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563 ฉบับเต็ม (คลิก)

พรก. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563 2020-11-13T11:55:51+00:00
13 11, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-11-13T10:42:45+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) . . . ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-11-13T10:42:45+00:00
12 11, 2020

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2020-11-17T10:26:26+00:00

วิดีทัศน์แนะนำข้อมูลจุดจอดรถ จุดคัดกรอง และแนวปฏิบัติเบื้องต้น ซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562 นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://supreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_alumni_public.php บัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Fofa alumni "รุ่นจบปีการศึกษา 2562" (คลิก) เอกสารในประกาศฉบับเต็ม คลิกที่ link ตามหัวข้อด้านล่าง กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เวลา 07.00 น. - 14.30 น. กำหนดการโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เวลา 07.00 น. - 14.30 น. สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการถ่ายภาพหมู่ [...]

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2020-11-17T10:26:26+00:00
11 11, 2020

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563)

2020-11-11T17:04:06+00:00

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563) 2020-11-11T17:04:06+00:00