fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 175 blog entries.
13 01, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)

2020-01-13T17:05:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) เรารับนิสิตจากสาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรี รับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 63 นี้ (รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) 2020-01-13T17:05:09+00:00
13 01, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

2020-01-13T14:03:25+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2020-01-13T14:03:25+00:00
10 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน UK Education Fair2020 วันที่ 14 มกราคม 2020

2020-01-10T17:49:12+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน UK Education Fair2020 วันที่ 14 มกราคม 2020 2020-01-10T17:49:12+00:00
10 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนสมาธิ กับสถาบันจิตตานุภาพ พระราม9

2020-01-10T17:39:19+00:00

ผู้สมัครเรียน รุ่น 46 (ฉจัตตาฬีสโม) ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ประชุม - วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น. - ประชุมรับทราบระเบียบ-ข้อปฏิบัติ-ระบบการเรียนการสอน - นัดหมายเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 4 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 2. ปฐมนิเทศ - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (08.00 - 12.00 น.) - เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ สถานที่ : ห้องประชุม ใต้พระอุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ซอยปุณณวิถี 20 3. เปิดเรียน - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 4 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 [...]

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนสมาธิ กับสถาบันจิตตานุภาพ พระราม9 2020-01-10T17:39:19+00:00
9 01, 2020

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง

2020-01-09T11:44:53+00:00

**(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 21 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ที่ https://opdc.thaijobjob.com/ โทร 0 2356 9999 ต่อ 8928 8819 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 - 8 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) (คลิก) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (คลิก)

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง 2020-01-09T11:44:53+00:00
9 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

2020-01-09T11:29:28+00:00

MS in Data Science เปิดรับนิสิตใหม่ทุกสาขาวิชา สำหรับการเรียนเทอม 1/63 แล้ว (เปิดเทอม สิงหาคม 63) สมัครเรียนได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php ข้อมูลหลักสูตร https://msds.science.swu.ac.th/

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 2020-01-09T11:29:28+00:00
8 01, 2020

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจสมัครทดสอบเพื่อเข้าโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

2020-01-08T18:05:45+00:00

รายละเอียดโครงการ (คลิก) ติดตามรายละเอียดจาก facebook (คลิก) สมัครเข้าร่วมโครงการและทำแบบทดสอบ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจสมัครทดสอบเพื่อเข้าโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12 2020-01-08T18:05:45+00:00
8 01, 2020

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562

2020-01-08T17:41:59+00:00

ติดตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย ได้ที่นี่ (คลิก)

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562 2020-01-08T17:41:59+00:00
19 12, 2019

ขอเชิญผู้สนใจสมัครและส่งผลงานเข้าแข่งขันในรายการ “FOODIE TELLER เฟ้นหานักรีวิวหน้าใหม่”

2019-12-19T15:37:44+00:00

สมัครและติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.terminal21.co.th/foodieteller/

ขอเชิญผู้สนใจสมัครและส่งผลงานเข้าแข่งขันในรายการ “FOODIE TELLER เฟ้นหานักรีวิวหน้าใหม่” 2019-12-19T15:37:44+00:00
18 12, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชายคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2019-12-18T08:51:02+00:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชายคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2019-12-18T08:51:02+00:00