fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 255 blog entries.
2 06, 2020

ขอเชิญชมนิทรรศการทัศนศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเลือกศิลปะจินตทัศน์

2020-06-02T16:12:40+00:00

โครงการนิทรรศการทัศนศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเลือกศิลปะจินตทัศน์ จำนวน 5 คน จะแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ แบบออนไลน์ ทำไมต้องจัดแสดงงานศิลปะออนไลน์? เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ ติดปัญหามาจากไวรัส covid-19 จึงจัดแสดงงานในแกลอรี่หรือที่ที่มีคนชุกชุมไม่ได้ พวกเราชาวกักตัวจึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจและความพยายามในการจัดแสดงผลงานศิลปะผ่าน social เพื่อให้สาธรณะชนได้ติดตามผลงาน ผ่านเพจ kug tua exhibition และ ig: kugtua_exhibition จัดแสดงวันที่5-14 มิถุนายน 2020 เวลา 19.00-21.00 น.  

ขอเชิญชมนิทรรศการทัศนศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเลือกศิลปะจินตทัศน์ 2020-06-02T16:12:40+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

2020-06-02T11:41:13+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” 2020-06-02T11:41:13+00:00
2 06, 2020

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-02T10:49:32+00:00

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-06-02T10:49:32+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-06-02T10:23:41+00:00

ผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยผู้จัดทำมีแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ขนมไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จึงได้ทำการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการส่งเสริมและเผยแพร่ขนมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผ่านสติกเกอร์ไลน์ ทั้งนี้โครงงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นกศ 106 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ผลงานโดย นางสาวประนัฐฐา เจริญอยู่คงรอด และ นางสาวณัฐธิดา สงประภา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ download สติกเกอร์ไลน์ ตอนนี้ (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-06-02T10:23:41+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

2020-06-02T10:00:37+00:00

รายละเอียดโครงการฯ (คลิก) ลงทะเบียนออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ 2020-06-02T10:00:37+00:00
1 06, 2020

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563

2020-06-01T17:21:52+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา หากใครสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสมาถึงแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563 2020-06-01T17:21:52+00:00
1 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจที่ประสงค์จะเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ ลงในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มศว (TCI กลุ่มที่ 2)

2020-06-01T17:18:44+00:00

ขอเชิญผู้สนใจที่ประสงค์จะเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ ลงในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มศว (TCI กลุ่มที่ 2) 2020-06-01T17:18:44+00:00
1 06, 2020

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

2020-06-01T17:14:47+00:00

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2020-06-01T17:14:47+00:00
27 05, 2020

ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2020-05-27T14:05:26+00:00

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-05-27T14:05:26+00:00
27 05, 2020

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์” หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา)

2020-05-27T13:59:39+00:00

หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา) ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก "ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์" วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์” หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา) 2020-05-27T13:59:39+00:00