fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 490 blog entries.
15 05, 2021

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (Online) “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564”

2021-05-15T15:06:05+00:00

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (Online) “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564” วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 หัวข้อ สุขภาพจิตในบริบท WORK FROM HOME โดย อาจารย์นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หัวข้อ รู้ครบจบโควิดในตอนเดียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง และอาจารย์สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 การเสวนา หัวข้อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ชำนาญงาน สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ โดย ตัวแทนบุคลากร ในระดับชำนาญการ ชำนาญงาน สายปฏิบัติการ —————————————————————————— ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้โดย แสกน QR Code หรือเข้าลิงก์ ตามท้ายประกาศหัวข้อที่ท่านสนใจ ได้ตามวันและเวลาจัดกิจกรรม ***ไม่ต้องละทะเบียน*** โดยห้องการจัดกิจกรรม Online [...]

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (Online) “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564” 2021-05-15T15:06:05+00:00
14 05, 2021

เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ โดยแจ้งข้อมูลกลับมาที่ฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร

2021-05-14T15:54:05+00:00

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรบุคคลทั่วไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนเป็นที่ ประจักษ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณามอบรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award ประจำปีพุทธศักราช 2564 และสามารถจัดส่งได้ในรูปแบบไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ : mahidolscinece@mahidol.ac.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และกรุณาตอบกลับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และขอความกรุณา แจ้งข้อมูลกลับมาที่ฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) เกณฑ์การคัดเลือกรางวัล และ แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล (คลิก)

เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ โดยแจ้งข้อมูลกลับมาที่ฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร 2021-05-14T15:54:05+00:00
14 05, 2021

ประกาศการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

2021-05-14T11:55:23+00:00

ประกาศการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-05-14T11:55:23+00:00
13 05, 2021

ขอให้ผู้ใช้ SWU GAFE หรือ @g.swu.ac.th ปรับลดขนาดการใช้งานพื้นที่ให้เหลือไม่เกิน 15 GB

2021-05-13T19:09:13+00:00

ขอให้ผู้ใช้ SWU GAFE หรือ @g.swu.ac.th ปรับลดขนาดการใช้งานพื้นที่ให้เหลือไม่เกิน 15 GB 2021-05-13T19:09:13+00:00
13 05, 2021

ขอเชิญชมผลงานในคลาสเรียนนิสิตป.ตรี วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง ในชื่อ “HOW THE WORLD MOVES”

2021-05-13T09:43:05+00:00

ผลงานศิลปกรรมสู่สากลในช่วงโควิด ศิลปกรรมศาสตร์ มศว HOW THE WORLD MOVES ผลงานในคลาสเรียนนิสิตป.ตรี วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (อาจารย์ประจำรายวิชา-อ.ดร.เศรษฐศิริ นิรันดร) ได้ร่วมทำงานกับนักแสดงนานาชาติ ซึ่งเป็น Connection ของ อ.Quinn จาก USA ที่โรงเรียนสอนการแสดง Pig Iron เป็นการทำงานระหว่างบรรดาครูๆ ละครจากหลายประเทศที่มาทำงานร่วมกันในสภาวะการณ์ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นภาษาท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน การเผชิญร่วมกัน บนโลกใบนี้ (*Thailand นักเรียนการแสดง ศิลปกรรมศาสตร์ มศว)

ขอเชิญชมผลงานในคลาสเรียนนิสิตป.ตรี วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง ในชื่อ “HOW THE WORLD MOVES” 2021-05-13T09:43:05+00:00
13 05, 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

2021-05-13T09:26:52+00:00

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ 2021-05-13T09:26:52+00:00
12 05, 2021

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้เดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และความต้องการในการสร้างทักษะใหม่ (Reskill)

2021-05-12T13:03:58+00:00

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้เดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และความต้องการในการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ เพื่อจะนำผลการสำรวจไปสรุปและวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าต่อไป เปิดระบบสำรวจแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทำแบบสำรวจ คลิก --> https://forms.gle/c3pzvEvZxT9v17RT7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต อีเมล alumni@g.swu.ac.th

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้เดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และความต้องการในการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) 2021-05-12T13:03:58+00:00
11 05, 2021

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ “ศุกร์ สุข สุด” รูปแบบ Online กิจกรรมส่งเสริมความผ่อนคลายสบายใจ สร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบูรณาการศิลปะ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก

2021-05-11T12:46:58+00:00

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ "ศุกร์ สุข สุด" รูปแบบ Online กิจกรรมส่งเสริมความผ่อนคลายสบายใจ สร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบูรณาการศิลปะ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก จัดโดย นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่น 2) ที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 - 21.00 น. รับจำนวนจำกัด 30 คน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม (คลิก)

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ “ศุกร์ สุข สุด” รูปแบบ Online กิจกรรมส่งเสริมความผ่อนคลายสบายใจ สร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบูรณาการศิลปะ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก 2021-05-11T12:46:58+00:00
11 05, 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563

2021-05-11T12:02:04+00:00

ตำลึง เอ้ยย! เต้าทึง เอ้ยย ตาตึง เอ้ยยย!! ถูกแล้ววว!!! ตาตึง : TaTueng Online Thesis Exhibition 2021 - นิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - มาดูผลงานที่น่า ”ตราตรึง” ของคน “ตาตึง” ได้ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปได้ที่ Facebook : ตาตึง : TaTueng Online Thesis Exhibition 2021 Instagram : tatueng.thesis - Online Thesis Exhibition by 4th year Communication Design students, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563 2021-05-11T12:02:04+00:00
10 05, 2021

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS2)

2021-05-10T11:55:18+00:00

[TCAS 64] 10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota ขอให้นักเรียน เข้าดูผลการคัดเลือก ผ่านระบบ Mytcas ที่ https://student.mytcas.com/ ตาม Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Mytcas ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วปฏิบัติดังนี้ 1. สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://student.mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) เฉพาะผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียน 2. เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ที่ https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 3. (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://istart.swu.ac.th หมายเหตุ : วันรายงานตัวและรายละเอียดการรายงานตัว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วใน TCAS รอบที่ 1 หรือ TCAS รอบที่ 2 ประสงค์จะขอคืนสิทธิ์เพื่อสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอคืนสิทธิ์ในวันที่กำหนด (วันที่ [...]

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS2) 2021-05-10T11:55:18+00:00