fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 162 blog entries.
3 12, 2019

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-12-03T15:56:09+00:00

รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-12-03T15:56:09+00:00
3 12, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

2019-12-03T14:47:01+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2019-12-03T14:47:01+00:00
29 11, 2019

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 TCAS#1 230 ที่นั่ง

2019-11-29T16:27:03+00:00

download ระเบียบการ (คลิก) สมัคร และ รายละเอียด(คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 TCAS#1 230 ที่นั่ง 2019-11-29T16:27:03+00:00
29 11, 2019

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019)

2019-11-29T22:57:24+00:00

สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและการประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่นี่ และติดตามรายละเอียดได้ที่  www.blooddonationthai.com  และ www.brandsworld.co.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4567, 0 2263 900-99 ต่อ 1752. 1753

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019) 2019-11-29T22:57:24+00:00
28 11, 2019

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2019-11-28T01:06:36+00:00

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning ในรายวิชา เพื่อสร้างนิสิตให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 พิเศษ สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (สำหรับผลงานดีเด่น) และ 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล (สำหรับผลงานระดับดี) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2019-11-28T01:06:36+00:00
28 11, 2019

ทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2019-11-28T00:59:22+00:00

ทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับสมัครข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2563 ยื่นใบสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 2019-11-28T00:59:22+00:00
26 11, 2019

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโปรเจค Camp G The X Gen แคมป์เรียนสร้างสรรค์งานของคนพันธุ์ X

2019-11-26T14:00:35+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) วิธีสมัคร:โทรติดต่อตรงผู้จัด (คุณฝ้าย 084-668-7898) พร้อมหลักฐานแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา สามารถใช้สิทธิ์ได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโปรเจค Camp G The X Gen แคมป์เรียนสร้างสรรค์งานของคนพันธุ์ X 2019-11-26T14:00:35+00:00
18 11, 2019

ขอเชิญร่วมงาน Workshop FOFA OPEN HOUSE 22-23 November 2019 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2019-11-18T09:54:46+00:00

ขอเชิญร่วมงาน Workshop FOFA OPEN HOUSE 22-23 November 2019 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2019-11-18T09:54:46+00:00
13 11, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

2019-11-13T13:09:17+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2019-11-13T13:09:17+00:00