fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 92 blog entries.
11 02, 2019

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-02-11T15:03:30+00:00

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-02-11T15:03:30+00:00
8 02, 2019

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019

2019-02-08T10:38:45+00:00

รายละเอียดโครงการ (คลิก) สมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019 2019-02-08T10:38:45+00:00
6 02, 2019

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ในกิจกรรม Inspiration Startup Boot Camp

2019-02-06T15:02:29+00:00

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ในกิจกรรม Inspiration Startup Boot Camp 2019-02-06T15:02:29+00:00
31 01, 2019

ขอเชิญชม ละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-31T10:30:37+00:00

เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของเอกการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร) 1. ณ ขณะรัก แสดงวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 14.00 น. 2. รูมเมท แสดงวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. 3. Love game รักอลวนกับคนอลเวง แสดงวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. 4. การ์ด | มุม | ทัช แสดงวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา [...]

ขอเชิญชม ละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 2019-01-31T10:30:37+00:00
29 01, 2019

ขอเชิญนิสิต, บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมงาน eCOMMERCE IN THE PARK

2019-01-29T09:36:12+00:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิต, บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมงาน eCOMMERCE IN THE PARK 2019-01-29T09:36:12+00:00
28 01, 2019

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

2019-01-28T13:22:43+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก) ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 1) สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) 2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการขอคืนสิทธิ์ ต้องดำเนินการคืนสิทธิ์ในวันที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น 3) (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2019-01-28T13:22:43+00:00
25 01, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-01-25T16:10:43+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-01-25T16:10:43+00:00
21 01, 2019

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-01-21T15:58:50+00:00

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-21T15:58:50+00:00
17 01, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-01-17T10:30:18+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-17T10:30:18+00:00
10 01, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-01-10T18:59:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-01-10T18:59:40+00:00