fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 1030 blog entries.
25 01, 2023

ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมทีม1-3 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “เยาวชนไทยพร้อมรับมือข่าวลวงยุคโควิด”

2023-01-25T11:01:21+00:00

ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมทีม1-3 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “เยาวชนไทยพร้อมรับมือข่าวลวงยุคโควิด” 2023-01-25T11:01:21+00:00
24 01, 2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ “LIBRARY MOVIE TALK”

2023-01-24T18:27:08+00:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ “LIBRARY MOVIE TALK” 2023-01-24T18:27:08+00:00
24 01, 2023

ประชาสัมพันธ์การเปิด มศว คลินิกนอกเวลาทำการ

2023-01-24T17:59:40+00:00

เพจเฟสบุ๊ค มศว คลินิก (คลิก)

ประชาสัมพันธ์การเปิด มศว คลินิกนอกเวลาทำการ 2023-01-24T17:59:40+00:00
24 01, 2023

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประปวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น ภายใต้โครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์ลายผ้า ของแผ่นดินอโยธยา

2023-01-24T10:59:30+00:00

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประปวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น ภายใต้โครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์ลายผ้า ของแผ่นดินอโยธยา 2023-01-24T10:59:30+00:00
24 01, 2023

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลป์ พีระศรี

2023-01-24T10:30:22+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) สมัครส่งบทความตอนนี้ (คลิก) 

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลป์ พีระศรี 2023-01-24T10:30:22+00:00
24 01, 2023

ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023

2023-01-24T10:05:27+00:00

กิจกรรมดีๆกลับมาอีกแล้ว * ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023 การวิ่ง และ/หรือเดิน สะสมระยะทาง 74 กิโลเมตร * สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thai.fit/c/swu2023

ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023 2023-01-24T10:05:27+00:00
20 01, 2023

ประกาศวิธีสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2566)

2023-01-20T08:57:22+00:00

ประกาศวิธีสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2566) 2023-01-20T08:57:22+00:00
19 01, 2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

2023-01-19T11:00:08+00:00

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน" ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบ Online โดยวิทยากรพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะบำบัด ค่าสมัครลงทะเบียนเพียง 500 บาทต่อท่าน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ (คลิก)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 2023-01-19T11:00:08+00:00
18 01, 2023

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้และเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนเข้าประกวดชิงเงินรางวัล

2023-01-18T17:51:05+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้และเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนเข้าประกวดชิงเงินรางวัล 2023-01-18T17:51:05+00:00
18 01, 2023

ผลงานคลิปสั้นที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2023-01-18T15:13:10+00:00

ผลงานคลิปสั้นที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2023-01-18T15:13:10+00:00