fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 56 blog entries.
24 10, 2018

ขอเชิญนิสิต และบุคลากรที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด TGDA2019

2018-10-24T15:12:09+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) Facebook (คลิก)

ขอเชิญนิสิต และบุคลากรที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด TGDA2019 2018-10-24T15:12:09+00:00
17 10, 2018

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่

2018-10-17T16:07:07+00:00

รายละเอียด (คลิก)

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่ 2018-10-17T16:07:07+00:00
17 10, 2018

ขอเชิญนิสิตที่สนใจประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)

2018-10-17T16:02:05+00:00

ใบสมัครและเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์ฯ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว) 2018-10-17T16:02:05+00:00
16 10, 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ TCAS รอบ 1 Portfolio ใน 7 สาขาวิชา 9 วิชาเอก

2018-10-16T16:16:15+00:00

รายละเอียดดังนี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ TCAS รอบ 1 Portfolio ใน 7 สาขาวิชา 9 วิชาเอก 2018-10-16T16:16:15+00:00
9 10, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

2018-10-09T11:45:55+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2018-10-09T11:45:55+00:00
5 10, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2018-10-05T09:42:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2018-10-05T09:42:40+00:00
3 10, 2018

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2018-10-03T13:28:28+00:00

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 (คลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2018-10-03T13:28:28+00:00
1 10, 2018

ประกาศรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61

2018-10-01T10:51:20+00:00

รายละเอียดในประกาศ (คลิก) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (คลิก) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ URMS (คลิก) แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (คลิก)

ประกาศรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61 2018-10-01T10:51:20+00:00
1 10, 2018

TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง

2018-10-01T10:06:13+00:00

TCAS62 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2561 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th เตรียมตัวกันได้เลย รับทั่วประเทศ

TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง 2018-10-01T10:06:13+00:00