fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 189 blog entries.
29 01, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

2020-01-29T18:27:55+00:00

รายละเอียดของประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (คลิก)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2020-01-29T18:27:55+00:00
29 01, 2020

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

2020-01-29T17:55:40+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 2020-01-29T17:55:40+00:00
23 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศ

2020-01-23T09:25:17+00:00

กำหนดการประชุมและรายละเอียด (คลิก) ลงทะเบียน online และรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศ 2020-01-23T09:25:17+00:00
23 01, 2020

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “Approaching the Future through Multidisciplinary Research”

2020-01-23T09:11:57+00:00

รายละเอียดการประชุม (คลิก) ลงทะเบียนออนไลน์ (คลิก)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “Approaching the Future through Multidisciplinary Research” 2020-01-23T09:11:57+00:00
13 01, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)

2020-01-13T17:05:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) เรารับนิสิตจากสาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรี รับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 63 นี้ (รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) 2020-01-13T17:05:09+00:00
13 01, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

2020-01-13T14:03:25+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2020-01-13T14:03:25+00:00
10 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน UK Education Fair2020 วันที่ 14 มกราคม 2020

2020-01-10T17:49:12+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน UK Education Fair2020 วันที่ 14 มกราคม 2020 2020-01-10T17:49:12+00:00
10 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนสมาธิ กับสถาบันจิตตานุภาพ พระราม9

2020-01-10T17:39:19+00:00

ผู้สมัครเรียน รุ่น 46 (ฉจัตตาฬีสโม) ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ประชุม - วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น. - ประชุมรับทราบระเบียบ-ข้อปฏิบัติ-ระบบการเรียนการสอน - นัดหมายเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 4 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 2. ปฐมนิเทศ - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (08.00 - 12.00 น.) - เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ สถานที่ : ห้องประชุม ใต้พระอุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ซอยปุณณวิถี 20 3. เปิดเรียน - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 4 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 [...]

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนสมาธิ กับสถาบันจิตตานุภาพ พระราม9 2020-01-10T17:39:19+00:00
9 01, 2020

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง

2020-01-09T11:44:53+00:00

**(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 21 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ที่ https://opdc.thaijobjob.com/ โทร 0 2356 9999 ต่อ 8928 8819 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 - 8 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) (คลิก) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (คลิก)

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง 2020-01-09T11:44:53+00:00
9 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

2020-01-09T11:29:28+00:00

MS in Data Science เปิดรับนิสิตใหม่ทุกสาขาวิชา สำหรับการเรียนเทอม 1/63 แล้ว (เปิดเทอม สิงหาคม 63) สมัครเรียนได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php ข้อมูลหลักสูตร https://msds.science.swu.ac.th/

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 2020-01-09T11:29:28+00:00