fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 340 blog entries.
11 11, 2020

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-11T15:36:18+00:00

* รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) * เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 04/2564 การซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-11T15:36:18+00:00
11 11, 2020

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-11T12:03:11+00:00

* รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) * เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 05/2564 การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-11T12:03:11+00:00
11 11, 2020

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน และ การใช้ชีวิตในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของนิสิตและบุคลากรทุกท่าน เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงต่างๆ

2020-11-11T09:51:40+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน และ การใช้ชีวิตในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของนิสิตและบุคลากรทุกท่าน จึงขอชี้แจงถึงโครงการต่างๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์เชื่อว่าการปรับปรุงนี้จะนำมาซึ่ง ประโยชน์ในภาพรวมของนิสิตและบุคลากรในคณะทุกท่านในอนาคต

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน และ การใช้ชีวิตในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของนิสิตและบุคลากรทุกท่าน เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงต่างๆ 2020-11-11T09:51:40+00:00
6 11, 2020

ขอเชิญชมการแสดง “มี ฉัน Me Show” ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์สากล ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

2020-11-15T22:52:17+00:00

เตรียมตัวพบกับการแสดง “ มีฉัน Me Show“ ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์สากล เปิดทำการแสดง 2 รอบ * วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.30 น. ประตูเปิดเวลา 17.00 น.  การแสดงเริ่มเวลา 17.30 น. * วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ประตูเปิดเวลา 13.30 น.  การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น. ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5  ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถาม - สำรองที่นั่ง Facebook : Surakarn25 Instagram : 25.surakarn Line Official : @895UOXCD Tel : 090-429-1105 (เบียร์)

ขอเชิญชมการแสดง “มี ฉัน Me Show” ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์สากล ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2020-11-15T22:52:17+00:00
6 11, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุน สำหรับ อาจารย์และบุคลากร

2020-11-06T13:16:42+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุน สำหรับ อาจารย์และบุคลากร ทั้งสิ้น 5 รายการ ดังนี้ 1. ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ ระดับปริญญาเอก 2. ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 3. ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์ 4. ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5. ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น ทุกทุนรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 ที่คุณมาลา วงษ์งาม สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามวันและเวลาราชการ รายละเอียดในประกาศของแต่ละทุน (คลิก)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุน สำหรับ อาจารย์และบุคลากร 2020-11-06T13:16:42+00:00
6 11, 2020

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหรือรับชมสดงาน SWU Open House 2020 วันที่ 7- 8 พ.ย. 63 และสมัคร เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 5-20 ม.ค.64

2020-11-06T09:05:03+00:00

วันเสาร์_อาทิตย์นี้ Open House 7-8 พ.ย.63 สนใจเข้าเป็นนิสิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 5-20 ม.ค.64 #รู้ว่าสนใจ_ดูออก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท เดินทางสะดวกทั้ง BTS, MRT, Airport Rail Link ฯลฯ อาหารการกินอร่อยๆ พร้อมที่พักอาศัยทุกระดับราคา ติดค่ายเพลง GMM, ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ใกล้ Singha Complex, ห้าง Terminal 21, และสถานทูตต่างๆ ให้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย #สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ค่าเทอมประมาณ 20,000 - 30,000บาท รายละเอียดคลิกที่ http://admission.swu.ac.th CR.หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหรือรับชมสดงาน SWU Open House 2020 วันที่ 7- 8 พ.ย. 63 และสมัคร เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 5-20 ม.ค.64 2020-11-06T09:05:03+00:00
5 11, 2020

ขอเชิญผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะติดตั้ง Application “บริจาคอวัยวะ”

2020-11-05T15:19:23+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะติดตั้ง Application “บริจาคอวัยวะ” 2020-11-05T15:19:23+00:00
5 11, 2020

กำหนดการเวทีกิจกรรมกลาง : The Amazing SWU Land ในงาน SWU Open House 2020

2020-11-05T10:49:31+00:00

กำหนดการเวทีกิจกรรมกลาง : The Amazing SWU Land สามารถติดตามกำหนดการเวทีกลางกิจกรรม SWU Open House 2020 ได้ดังนี้ และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม และตารางการถ่ายทอดสดได้ทั้ง 3 ช่องทาง Facebook : SWU Open House Twitter : @swuopenhouse Youtube : SWU Openhouse

กำหนดการเวทีกิจกรรมกลาง : The Amazing SWU Land ในงาน SWU Open House 2020 2020-11-05T10:49:31+00:00
4 11, 2020

จำนวนนิสิตที่เปิดรับ ในรอบ Tcas1 ปีการศึกษา 2564 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-11-04T15:41:38+00:00

จำนวนนิสิตที่เปิดรับ ในรอบ Tcas1 ปีการศึกษา 2564 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-11-04T15:41:38+00:00
4 11, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-04T10:26:07+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-04T10:26:07+00:00