fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 294 blog entries.
4 08, 2020

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

2020-08-04T12:16:16+00:00

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 คลิก--> https://www.facebook.com/soswu/videos/575492426450064/

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 2020-08-04T12:16:16+00:00
4 08, 2020

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

2020-08-04T11:58:53+00:00

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ทั้ง 2 หลักสูตร 3 วิชาเอก

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2020-08-04T11:58:53+00:00
20 07, 2020

ประกาศรับสมัครประกวดพูดสุนทรพจน์ ASEAN Youth Speech Contest สำหรับน้องๆเยาวชน อายุตั้งเเต่ 18 – 25 ปี ในหัวข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way”

2020-07-20T16:25:24+00:00

ประกาศรับสมัครประกวดพูดสุนทรพจน์ ASEAN Youth Speech Contest สำหรับน้องๆเยาวชน อายุตั้งเเต่ 18 - 25 ปี ในหัวข้อ "ASEAN as One is ASEAN Way" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท! สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ ???? รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: https://bit.ly/38IUv1Q สมัครคลิก: https://bit.ly/3ebVmJi To celebrate the oneness of ASEAN, C asean is inviting ASEAN Youth to voice out about what ONE VISION | ONE IDENTIFY | ONE COMMUNITY means to you. The winners of the competition will get a chance to present their [...]

ประกาศรับสมัครประกวดพูดสุนทรพจน์ ASEAN Youth Speech Contest สำหรับน้องๆเยาวชน อายุตั้งเเต่ 18 – 25 ปี ในหัวข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way” 2020-07-20T16:25:24+00:00
20 07, 2020

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง

2020-07-20T09:25:39+00:00

เอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิก)

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง 2020-07-20T09:25:39+00:00
16 07, 2020

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดใน “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน”

2020-07-16T09:34:07+00:00

รายละเอียดโครงการฯ, กำหนดการประกวดคลิปวิดีโอ, ขั้นตอนการสมัคร, ขั้นตอนการส่งคลิปวิดีโอ, เกณฑ์การตัดสินคลิปวิดีโอ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (คลิก) สมัครส่งคลิปวิดีโอตอนนี้ (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดใน “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” 2020-07-16T09:34:07+00:00
15 07, 2020

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกล”

2020-07-15T17:28:25+00:00

รายละเอียดโครงการ (คลิก) ใบสมัครประกวดสื่อ (คลิก) หนังสือเขิญประกวด (คลิก)

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกล” 2020-07-15T17:28:25+00:00
15 07, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T17:05:05+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป. 08/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-15T17:05:05+00:00
15 07, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T16:57:47+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป. 07/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-15T16:57:47+00:00
14 07, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนส่วนงาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-07-13T17:22:27+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนส่วนงาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-07-13T17:22:27+00:00
13 07, 2020

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-13T16:08:15+00:00

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-13T16:08:15+00:00