fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 796 blog entries.
10 05, 2022

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

2022-05-10T13:28:26+00:00

**** เร่เข้ามา ! เร่เข้ามา ! **** เหล่าคนจบหมาด ๆ กำลังจะเปิดร้านใหม่ ๆ หมาดหมาด : MartMart Online Thesis Exhibition 2022 นิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 มาดูสินค้าใน mart ของคนพึ่งจบ 'หมาดหมาด' ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปได้ที่ Facebook : หมาดหมาด : MartMart Online Thesis Exhibition 2022 (คลิก) Instagram : thesis.martmart Online Thesis Exhibition by 4th year Communication Design students, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 2022-05-10T13:28:26+00:00
10 05, 2022

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission สาขาทัศนศิลป์ และ สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

2022-05-11T10:20:34+00:00

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission * เปิดรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาทัศนศิลป์ ใช้คะแนนดังนี้ GAT - 30% PAT 6 - 60% ENG - 10% - สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ใช้คะแนนดังนี้ GAT - 40% สังคม - 30% ENG - 30% ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.com

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission สาขาทัศนศิลป์ และ สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2022-05-11T10:20:34+00:00
6 05, 2022

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในโครงการ SSO Star Contest ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”

2022-05-06T10:36:21+00:00

  ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง สำนักงานประกันสังคมขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงาน ประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “กํารสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และกํารรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40” รายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติม (คลิก) กรอกใบสมัคร (คลิก) Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (คลิก) เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในโครงการ SSO Star Contest ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40” 2022-05-06T10:36:21+00:00
5 05, 2022

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

2022-05-05T17:34:41+00:00

รายละเอียด โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (คลิก) ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) Facebook : โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย - Democratic Innovation (คลิก) ประกาศการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท * การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา 2. ชุมชน องค์กร * การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย 1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม 2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ) 3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 - 5 นาที) 4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน [...]

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ 2022-05-05T17:34:41+00:00
5 05, 2022

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-05-05T15:16:02+00:00

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี (คลิก) Facebook live (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-05T15:16:02+00:00
5 05, 2022

สิทธิที่ควรรู้ เรื่องประกันอุบัติเหตุ ของนิสิต มศว

2022-05-05T11:57:31+00:00

สิทธิที่ควรรู้ เรื่องประกันอุบัติเหตุ ของนิสิต มศว โดยงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิตทุกคน ประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุ้มครองทั้งประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และกรณีเสียชีวิต คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว โทร. 02-258-9589 หรือ 02-649-5000 ต่อ 12086

สิทธิที่ควรรู้ เรื่องประกันอุบัติเหตุ ของนิสิต มศว 2022-05-05T11:57:31+00:00
5 05, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเป็นนักกีฬา E-sport ใน SWU Star League โดยเปิดโอกาสทั้งนักแข่งขันหน้าเก่าและหน้าใหม่ กับเกมระดับตำนาน 4 เกม

2022-05-05T11:34:43+00:00

** SWU Star League ขอต้อนรับนักรบเพื่อค้นหาตัวแทนประจำปี 2022 ** มาร่วมสร้างตำนานไปกับพวกเราชาว SWU Gaming Club ชมรมที่ได้จัดการแข่งขันกีฬา E-sport สำหรับนิสิตมศว.มาแล้วหลากหลายรายการ ในตอนนี้ก็ถึงคิว SWU Star League การแข่งขันที่รวบรวมความมันส์ของเกมระดับตำนานไว้ถึง 4 เกม ได้เปิดโอกาสให้นักแข่งขันทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ได้มาเข้าร่วมประชันฝีมือและเลือกผุ้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของพวกเราในวันนี้แล้ว เลือกเกมที่ใช่แล้วเราจะลุยไปด้วยกัน! ** เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ - 18 พฤษภาคม 2565 ** !! อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ Link ด้านล่างนี้เลย ROV : https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/528 Valorant : https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/529 PUBG M : https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/536 Minecraft : https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/535 วิธีการสมัคร https://aisesportsplatform.ais.co.th/hc/how-to-register-ais ----------------------------- **สอบถามเพิ่มเติม** FB: SWU GAMING CLUB IG: swugamingclub

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเป็นนักกีฬา E-sport ใน SWU Star League โดยเปิดโอกาสทั้งนักแข่งขันหน้าเก่าและหน้าใหม่ กับเกมระดับตำนาน 4 เกม 2022-05-05T11:34:43+00:00
5 05, 2022

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม swu inspiration ที่ห้อง G23 อาคารนวัตกรรม และถ่ายรูปรูปนิทรรศการ พร้อมคำคมหรือคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด แล้วส่งผลงานเพื่อรับการบันทึกกิจกรรมในหมวดเลือก

2022-05-05T11:24:37+00:00

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม swu inspiration เชิดชูผู้สร้างแรงบันดาลใจ โดยเข้าชมนิทรรศการที่ห้อง G23 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึกตรงข้ามสตาร์บัค) พร้อมถ่ายรูปนิทรรศการและบอกถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับ เป็นคำคม หรือคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด พร้อมใส่รูปนิทรรศการ หรือบุคคลที่เราชื่นชมจากการชมนิทรรศการ ออกแบบเป็นโปสเตอร์ ให้มีความน่าสนใจและความสวยงาม เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2565 ส่งผลงานได้ผ่านทางลิ้งค์ฟอร์ม https://me-qr.com/EtxRI โดยนิสิตที่เข้าชมนิทรรศการและส่งผลงานจะได้รับบันทึกกิจกรรมในหมวดเลือก วิธีเข้าร่วมกิจกรรม 1. นิสิตต้องเข้าชมนิทรรศการที่ห้อง G23 อาคาร 400 ล้าน อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 - 29 พฤษภาคม 2565 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) 2. หลังจากได้ชมนิทรรศการศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว นิสิตต้องหาแรงบันดาล หรือคำคมความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ใส่ในโปสเตอร์ที่นิสิตจัดทำขึ้น จะขนาดใดก็ได้ โดยเน้นความสละสลวยของเนื้อหา ความชัดเจน ถูกต้องของข้อความและความสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้อื่นอยากอ่านงานของเรา 3. โดยนิสิตหนึ่่งคน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1ชิ้น/ 1 คน /1 ผลงาน 4. นิสิตจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก [...]

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม swu inspiration ที่ห้อง G23 อาคารนวัตกรรม และถ่ายรูปรูปนิทรรศการ พร้อมคำคมหรือคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด แล้วส่งผลงานเพื่อรับการบันทึกกิจกรรมในหมวดเลือก 2022-05-05T11:24:37+00:00
5 05, 2022

ขอเชิญชมละครเยาวชนสร้างสรรค์กลางสวน @HDINING ซอยสุขุมวิท 38 วันที่ 8 พ.ค. 65 เวลา 16.00-18.00 น.

2022-05-05T10:48:48+00:00

กิจกรรมละครเยาวชนสร้างสรรค์กลางสวน @H Dining วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขอความร่วมมือผู้ชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนี้ 1. แสดงผล ATK (ที่เป็นลบ) ไม่เกิน 24 ชม พร้อมเขียนรายละเอียด วัน / เวลา ที่ทำการตรวจบน ATK จากนั้น ถ่ายภาพ ATK คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน และแสดงผลที่ฝ่ายบัตรก่อนเข้างาน เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา และ เว้นระยะห่าง ตลอดการรับชมการแสดง ลงชื่อเข้างานได้ที่ --> https://forms.gle/9trghzE4bbvrwbav9 

ขอเชิญชมละครเยาวชนสร้างสรรค์กลางสวน @HDINING ซอยสุขุมวิท 38 วันที่ 8 พ.ค. 65 เวลา 16.00-18.00 น. 2022-05-05T10:48:48+00:00
5 05, 2022

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่ 2

2022-05-05T10:36:42+00:00

รายละเอียดประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) (คลิก) กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม --> (คลิก)  

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่ 2 2022-05-05T10:36:42+00:00