fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 269 blog entries.
5 06, 2020

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2020-06-09T20:16:31+00:00

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (คลิก)

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2020-06-09T20:16:31+00:00
5 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

2020-06-30T11:19:35+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (คลิก) เฟชบุ๊คสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (คลิก) ส่งเมล์ลิงค์ผลงานเข้าประกวดทาง email: chanaporn.mano@g.swu.ac.th

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ” 2020-06-30T11:19:35+00:00
5 06, 2020

สำนักคอมพิวเตอร์จะปิดปรับปรุงระบบ SWU Moodle ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 เพื่อประสิทธิภาพ

2020-06-05T11:06:21+00:00

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการศึกษา 1/2563 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้น ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องการปิดการให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle (https://moodle.swu.ac.th) ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร. 17977

สำนักคอมพิวเตอร์จะปิดปรับปรุงระบบ SWU Moodle ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 เพื่อประสิทธิภาพ 2020-06-05T11:06:21+00:00
5 06, 2020

ประกาศ เลื่อนกำหนดการจัดเสนอชื่อผู้แทนส่วนงาน มาเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-06-04T16:36:52+00:00

ประกาศ เลื่อนกำหนดการจัดเสนอชื่อผู้แทนส่วนงาน มาเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-06-04T16:36:52+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญชมนิทรรศการทัศนศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเลือกศิลปะจินตทัศน์

2020-06-02T16:12:40+00:00

โครงการนิทรรศการทัศนศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเลือกศิลปะจินตทัศน์ จำนวน 5 คน จะแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ แบบออนไลน์ ทำไมต้องจัดแสดงงานศิลปะออนไลน์? เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ ติดปัญหามาจากไวรัส covid-19 จึงจัดแสดงงานในแกลอรี่หรือที่ที่มีคนชุกชุมไม่ได้ พวกเราชาวกักตัวจึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจและความพยายามในการจัดแสดงผลงานศิลปะผ่าน social เพื่อให้สาธรณะชนได้ติดตามผลงาน ผ่านเพจ kug tua exhibition และ ig: kugtua_exhibition จัดแสดงวันที่5-14 มิถุนายน 2020 เวลา 19.00-21.00 น.  

ขอเชิญชมนิทรรศการทัศนศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเลือกศิลปะจินตทัศน์ 2020-06-02T16:12:40+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

2020-06-02T11:41:13+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” 2020-06-02T11:41:13+00:00
2 06, 2020

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-02T10:49:32+00:00

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-06-02T10:49:32+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-06-02T10:23:41+00:00

ผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยผู้จัดทำมีแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ขนมไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จึงได้ทำการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการส่งเสริมและเผยแพร่ขนมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผ่านสติกเกอร์ไลน์ ทั้งนี้โครงงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นกศ 106 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ผลงานโดย นางสาวประนัฐฐา เจริญอยู่คงรอด และ นางสาวณัฐธิดา สงประภา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ download สติกเกอร์ไลน์ ตอนนี้ (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-06-02T10:23:41+00:00
2 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

2020-06-02T10:00:37+00:00

รายละเอียดโครงการฯ (คลิก) ลงทะเบียนออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ 2020-06-02T10:00:37+00:00
1 06, 2020

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563

2020-06-01T17:21:52+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา หากใครสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสมาถึงแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563 2020-06-01T17:21:52+00:00