fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 131 blog entries.
29 05, 2019

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562

2019-05-29T14:06:19+00:00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถหารายละเอียดเกณฑ์การสนับสนุนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่ http://www.nstda.or.th/ChairProfessor https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 2019-05-29T14:06:19+00:00
29 05, 2019

ขอเชิญบุคลากร มศว สายวิชาการหรือนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

2019-05-29T13:48:40+00:00

ขอเชิญบุคลากร มศว สายวิชาการหรือนักวิจัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่น 5 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี และทีม ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/pM1y33kdWkt8AinCA ภายในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งส่ง Concept Paper มาที่ E-mail : swuri.r@gmail.com สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1ktgcR9lI-zwB8VxnoXT7IeeWjtUntPhv  ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/ และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. โครงการวิจัยต้องมีผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 1 คน ขึ้นไป (หากมีผู้สมัครมาเป็นจำนวนมากขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการละไม่เกิน 3 ท่าน) 2. ส่ง Concept Paper มาพร้อมกับตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ [...]

ขอเชิญบุคลากร มศว สายวิชาการหรือนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 2019-05-29T13:48:40+00:00
29 05, 2019

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6 การประชุมนานาชาติและสื่อ 2019

2019-05-29T10:53:52+00:00

สังคมศาสตร์ครั้งที่ 6 การประชุมนานาชาติและสื่อ 2019 สังคมศาสตร์ศิลปะและสื่อได้เล่นบทบาทสำคัญในสังคมระดับโลกของเราที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน โอกาสสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อแสวงหาความเข้าใจในฟอรั่มนานาชาติจะนำไปสู่การบรรลุของชุมชนประสาน มหาวิทยาลัย srinakharinwirot (โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมคณะวิจิตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ) ในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มะนิลามหาวิทยาลัยดาลีนรัฐอิลลินอยส์มหาวิทยาลัย Institut seni indonesia indonesia มหาวิทยาลัยเอสเซนส์มหาวิทยาลัย missouri, เวอร์จิเนียเทค, มหาวิทยาลัย neu-ulm มหาวิทยาลัยประยุกต์, มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยประยุกต์, มหาวิทยาลัย dalhousie และมหาวิทยาลัยซานดิเอโกกำลังถือวิทยาศาสตร์สังคมศิลปะและการประชุมนานาชาติของสื่อ 2019 ในวันที่ 13 มิถุนายน-14 ก. ค. 2019 ในกรุงเทพประเทศไทย เป้าหมายหลักของ saamic 2019 คือการสร้างสถานที่สำหรับนักวิจัยนักวิชาการและมืออาชีพเพื่อแชร์งานวิจัยของพวกเขาเช่นเดียวกับการทำงานสร้างสรรค์ในธีมต่อไปนี้: • ศิลปะ • วัฒนธรรม • การศึกษา • ภาพยนตร์โรงละครการเต้นและเพลง •Digital Society • เพศ • วรรณคดีและภาษา • การแปลภาษา, regionalization, และ globalization • การสื่อสารสื่อ • ศาสนา • การเปลี่ยนแปลงทางสังคม • การท่องเที่ยว •Cross-disciplinary areas of Social Science More Information [...]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6 การประชุมนานาชาติและสื่อ 2019 2019-05-29T10:53:52+00:00
28 05, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-05-28T17:40:02+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ด้านปฏิบัติการ 1. จัดหารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์ 2. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุครุภัณฑ์ และเสนอความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา 3. จัดทำระเบียบควบคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย 4. จัดทำระเบียบควบคุมวัสดุและลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรายการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ด้านประสานงาน 1. ประสานการทำงานร่วมกันในองค์กรภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและตามผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เงื่อนไขการจ้าง ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-05-28T17:40:02+00:00
27 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-05-27T12:40:25+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-05-27T12:40:25+00:00
17 05, 2019

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

2019-05-17T15:58:42+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 2019-05-17T15:58:42+00:00
17 05, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดภายในประเทศไทย

2019-05-17T15:23:50+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดภายในประเทศไทย 2019-05-17T15:23:50+00:00
17 05, 2019

ประกาศขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)

2019-05-17T15:10:58+00:00

ประกาศขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 2019-05-17T15:10:58+00:00
15 05, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2019-05-15T17:01:16+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2019-05-15T17:01:16+00:00
8 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2019-05-08T10:13:53+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2019-05-08T10:13:53+00:00