รวมวารสารศิลปกรรมศาสตร์

/รวมวารสารศิลปกรรมศาสตร์
รวมวารสารศิลปกรรมศาสตร์ 2021-12-03T16:55:09+00:00

2021

2020

Download เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณบดี KM ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนทักษะและปรับวิธีทำงานให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ ในยุค New Normal” (คลิ๊ก)

แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณบดี KM ปีงบประมาณ 2562
เรื่อง วิธีการจัดการเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะศิลปกรรมศาสตร์