รวมวารสารศิลปกรรมศาสตร์

/รวมวารสารศิลปกรรมศาสตร์
รวมวารสารศิลปกรรมศาสตร์ 2023-12-19T16:00:04+00:00

2023

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ Vol 27 no2 2023

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 27 เล่มที่ 1 ปี 2023

2022

2021

2020

Download เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่อง “การสร้างความเข้าใจการทำสถิติสำหรับประเมินผลโครงการ”

แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณบดี KM ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนทักษะและปรับวิธีทำงานให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ ในยุค New Normal” (คลิ๊ก)

แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณบดี KM ปีงบประมาณ 2562
เรื่อง วิธีการจัดการเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะศิลปกรรมศาสตร์