ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม Just in tune just in time concert. จากนิสิตเอกดุริยางคศาสตร์สากล

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม Just in tune just in time concert. จากนิสิตเอกดุริยางคศาสตร์สากล

มาเเล้วงานประจำปี Jazz Ensemble Festival
ครั้งที่ 2 ในชื่อ
Just in tune just in time concert.
พบกับวงดนตรีเเจ๊สหลากหลายสไตล์จากนิสิตเอกดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ที่ thegarden by p landscape. สุขุมวิท 21
( ประตู 5 มศว. ประสานมิตร )
ติดต่อสอบถาม 093-0098936 ( ต้น )
มาชมกันเยอะๆนะครับ

2019-12-17T14:16:11+00:00