ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นนักลงทุน” อบรมออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นนักลงทุน” อบรมออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นนักลงทุน”
โดยวิทยากร คุณเจตรัฐ สหนันท์พร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออม การลงทุน และเจ้าของช่อง YOUTUBE : The Money Lab by Prem
อบรมออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting
โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อ ได้แก่
* มีเงินแล้ว ต้องจัดการการเงินอย่างไร?
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
* รู้จักกับผลิตภัณฑ์ เพื่อการลงทุนในตลาด
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
* รู้ครบ จบทุกเรื่องกองทุนรวม
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยสามารถเลือกเข้าอบรมตามหัวข้อที่สนใจ ในวันและเวลาดังกล่าวได้ และหากเรียนครบทั้ง 3 ครั้ง และทำแบบทดสอบหลังการอบรม โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์
สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางลิ้งก์ https://forms.gle/vh9qTknQjadNiUVi9 หรือทาง QR Code เข้าร่วมอบรมได้ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 256

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นนักลงทุน” อบรมออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting

2023-04-25T10:20:10+00:00