ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าประกวด ใน Theme “ไทย – สหรัฐ รวมพลังสร้างสุขภาพ”

///ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าประกวด ใน Theme “ไทย – สหรัฐ รวมพลังสร้างสุขภาพ”