ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

///ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก