ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนิสิต มศว โดยมีทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ซึ่งสามารถนำไปร่วมสะสมจำนวนชั่วโมงกิจกรรมได้

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนิสิต มศว โดยมีทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ซึ่งสามารถนำไปร่วมสะสมจำนวนชั่วโมงกิจกรรมได้

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาสำหรับนิสิต มศว เข้าร่วม
จำนวน 4 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
1. กิจกรรมลงมือทำสมุดเพื่อน้อง (การทำสมุดทำมือ) เพื่อนำเอากระดาษหน้าเดียวนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเพื่อนำไปบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก โรงเรียนในจังหวัดตาก โรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
***บันทึกกิจกรรม จำนวน 10 ชั่วโมง/ 1 เล่ม 1 คนทำได้สูงสุด 10 เล่ม

2. กิจกรรม มศวรวมใจต้านภัยหนาว โดยการ บริจาค ขวดพลาสติก ขนาด 600 ML จำนวน 38 ขวด/1 ผืน นำมา Recyecle ขวดพลาสติกเป็นผ้าห่มร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
***บันทึกกิจกรรม จำนวน 38 ขวด/ 10 ชั่วโมง 1คนสามารถบริจาคสูงสุดได้จำนวน 380 ขวด

3. กิจกรรม เราเทาแดงร่วมสร้างหลังคาเขียว เป็นการรับบริจาคกล่องนมเพื่อนำไปทำเป็นลังคา ร่วมกับบริษัทบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนกล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องชาพร้อมดื่ม หรือกล่องกะทิ เพราะกล่องประเภทนี้ประกอบไปด้วยกระดาษ 70% พลาสติก PE 25% และอะลูมิเนียมฟอยล์ 5% ซึ่งส่วนประกอบ 2 อย่างหลังนี้ จะทำให้หลังคาที่ผลิตออกมามีความแข็งแรง ทนทาน และกันความชื้นได้
***บันทึกกิจกรรม จำนวน 30 กล่อง/ 10 ชั่วโมง 1 คนสามารถบริจาคได้สูงสุด จำนวน 300 กล่อง

4. กิจกรรมหนังสือเสียง (Audiobook) เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง โดยความยาวไม่น้อยกว่า 1 เล่ม หรือ 20 นาที
วันที่ 31 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65
***บันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จำนวน 20 ชั่วโมง/คน **จำกัดจำนวนสูงสุด 5 เล่ม/คน

นิสิตสามารถส่งผลงานได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 1
ส่วนกิจการนิสิต เคาน์เตอร์ 2
องครักษ์ อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เคาน์เตอร์ 2
**เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
‼️หากมีนิสิตมาส่งในวันและเวลาอื่น ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บันทึกกิจกรรมให้‼️

1.กิจกรรมลงมือทำสมุดเพื่อน้อง

2.กิจกรรม มศวรวมใจต้านภัยหนาว

3.กิจกรรม เราเทาแดงร่วมสร้างหลังคาเขียว

4.กิจกรรมหนังสือเสียง (Audiobook)

2022-10-25T16:17:03+00:00