ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการและนิทรรศการงานสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านระดับชาติ ประจำปี 2566

///ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการและนิทรรศการงานสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านระดับชาติ ประจำปี 2566

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการและนิทรรศการงานสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านระดับชาติ ประจำปี 2566
* ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
* โดยทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านสร้างสรรค์ มาเป็นวิทยากร ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว และ อาจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
* และยังสามารถรับชมผลงานการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ
* หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาสามารถลงทะเบียนได้รับามลิงค์ที่แนบมานี้ https://forms.gle/PYFVmEJWwpAH9AjC9
หรือสามารถ scan QR code ตามที่แนบไว้ในโปสเตอร์
* ด่วน จำกัดผู้เข้าชมด้วยนะ *
หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-887-0787 คุณธนพร และ 095-419-2414 คุณกัญญา
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการและนิทรรศการงานสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านระดับชาติ ประจำปี 2566

2023-05-11T14:35:17+00:00