ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564
ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ admission.swu.ac.th และใช้ User และ Password ของตนเองในตรวจสอบผล

2021-02-08T10:08:50+00:00