แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์

///แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์
(วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563)
1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 พ.ย.2563) งานปรับปรุงไฟฟ้า ได้ทำการยกหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องใหม่ขึ้นติดตั้งบริเวณท้ายอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
2. งานระบบป้องกันอัคคีภัย มีความคืบหน้าของการสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้เวลาเกิดอีคคีภัย ดำเนินการได้ประมาณ 70% เหลือการทำแบบก่อฝาปิดบ่อ และนำดินที่กองไว้หน้าคณะนำมาถมกลับในพื้นที่ต่อไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์เชื่อว่าการปรับปรุงนี้จะนำมาซึ่ง ประโยชน์ในภาพรวมของนิสิตและบุคลากรในคณะทุกท่านในอนาคต
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

2020-11-16T10:19:39+00:00