ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

///ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ในรูปแบบ Online โดยวิทยากรพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะบำบัด
ค่าสมัครลงทะเบียนเพียง 500 บาทต่อท่าน
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตร

เข้าร่วมโครงการ (คลิก)

2023-01-19T11:00:08+00:00