ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงาน VDO CLIP เข้าประกวดในหัวข้อ Cashless Society Musical วิถีใหม่สไตล์ไร้เงินสด ชิงเงินรางวัลรวม 340,000 บาท

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงาน VDO CLIP เข้าประกวดในหัวข้อ Cashless Society Musical วิถีใหม่สไตล์ไร้เงินสด ชิงเงินรางวัลรวม 340,000 บาท