ขอเชิญนิสิตที่กำลังสำเร็จการศึกษาที่สนใจสมัครงานเข้าร่วมโครงการ “AXA PRIME BLUE”

///ขอเชิญนิสิตที่กำลังสำเร็จการศึกษาที่สนใจสมัครงานเข้าร่วมโครงการ “AXA PRIME BLUE”