ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประปวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น ภายใต้โครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์ลายผ้า ของแผ่นดินอโยธยา

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประปวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น ภายใต้โครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์ลายผ้า ของแผ่นดินอโยธยา