ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

///ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา