ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมวิชาการของ Bangkok Art Biennale Symposium II: From Escape Routes to Survival Exit

///ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมวิชาการของ Bangkok Art Biennale Symposium II: From Escape Routes to Survival Exit