พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

///พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
*กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2560????
* วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ซ้อมครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

* วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ซ้อมครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

* วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

*วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

*ติดตามรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/index.php/schedule/

2018-09-26T09:45:26+00:00