ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 (กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ)

///ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 (กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ)