กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

///กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วิดีทัศน์แนะนำข้อมูลจุดจอดรถ จุดคัดกรอง และแนวปฏิบัติเบื้องต้น ซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562

นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://supreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_alumni_public.php

บัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Fofa alumni “รุ่นจบปีการศึกษา 2562” (คลิก)

เอกสารในประกาศฉบับเต็ม คลิกที่ link ตามหัวข้อด้านล่าง

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เวลา 07.00 น. – 14.30 น.

กำหนดการโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม
ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เวลา 07.00 น. – 14.30 น.

สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ บัณฑิต แต่ละสาขาวิชา

สถานที่รับรายงานตัวระหว่าง วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2563

ข้อควรปฏิบัติในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ทรงผมสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
คู่มือการแต่งกายบัณฑิต มศว ประจำปีการศึกษา 2562

2020-11-17T10:26:26+00:00