ขอเชิญชม นิทรรศการ Broken Silence Reminiscence สร้างสรรค์ผลงานโดย Sitthidham Rohitasuk

///ขอเชิญชม นิทรรศการ Broken Silence Reminiscence สร้างสรรค์ผลงานโดย Sitthidham Rohitasuk
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 
ขอเชิญชม นิทรรศการ Broken Silence Reminiscence 
สร้างสรรค์ผลงานโดย Sitthidham Rohitasuk (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ มศว) 
ณ Kalwit Studio and Gallery 
แสดงงานตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
นิทรรศการจิตรกรรมโดย สิทธิธรรม  โรหิตะสุข 
"Broken   Silence   Reminiscence"
ณ Kalwit Studio and Gallery 119/14 ร่วมฤดี ซ.2 เพลินจิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
Broken Silence Reminiscence คือ นิทรรศการผลงานศิลปะชุดล่าสุดของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข 
ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมและกึ่งนามธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจ         
และทบทวนเข้าไปสู่สภาวะภายในจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ทบทวนถึงห้วงเวลาแห่งความแตกหักปวดร้าวในจิตใจ 
และความสนใจต่อความสงบเงียบ เรียบง่าย ตลอดจนการระลึกนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาในบางช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิต 
สิทธิธรรม โรหิตะสุข สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
ผลงานที่ผ่านมาของศิลปินเน้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนผ่านการลากเส้นและการระบายสีอย่างอิสระ 
ขณะที่ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ศิลปินได้ทดลองแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานของตนเอง 
การเลือกใช้สีดำและสีโทนหม่นเป็นหลักในการระบายบนพื้นระนาบทั้งผ้าใบและกระดาษ 
สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากงานของเขาในอดีตที่มักเต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดสดใส 
ศิลปินเลือกใช้สีโทนนี้เพื่อมุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้กับสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก 
ในบางห้วงขณะที่เคยถูกละเลยหรือหลงลืมไป หากทว่ามีคุณค่าและความหมายต่อชีวิต ในงานจิตรกรรมชุดนี้ 
ศิลปินยังทดลองสร้างงานโดยใช้สีที่มาจากสื่อวัสดุที่หลากหลาย ทั้งสีน้ำมัน สีอะครีลิค สีน้ำ 
หมึกที่ใช้ในการทำงานศิลปะภาพพิมพ์ สีพาสเทล ตลอดจน     สีและสื่อวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ให้ระนาบรองรับผลงานเกิดมิติที่กระตุ้นเร้าอารมณ์ ความรู้สึก การตีความ 
เปิดให้ผู้ชมเข้าสู่จินตนาการได้อย่างแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น


2021-10-26T16:36:14+00:00