ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019)

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019)

สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและการประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่นี่ และติดตามรายละเอียดได้ที่  www.blooddonationthai.com  และ www.brandsworld.co.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4567, 0 2263 900-99 ต่อ 1752. 1753

2019-11-29T22:57:24+00:00