ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโปรเจค Camp G The X Gen แคมป์เรียนสร้างสรรค์งานของคนพันธุ์ X

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโปรเจค Camp G The X Gen แคมป์เรียนสร้างสรรค์งานของคนพันธุ์ X

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

วิธีสมัคร:โทรติดต่อตรงผู้จัด (คุณฝ้าย 084-668-7898)
พร้อมหลักฐานแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา
สามารถใช้สิทธิ์ได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

2019-11-26T14:00:35+00:00