ให้นิสิต กยศ รายเก่า ของ มศว ที่ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ไปแล้ว ทำการยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ให้นิสิต กยศ รายเก่า ของ มศว ที่ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ไปแล้ว ทำการยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564

ประเภทรายเก่า มศว เท่านั้น
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า มศว เลื่อนชั้นปี ที่ยืนยันการเบิกเงินแล้วนั้น
ขอให้ทำการ #ยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564
คำชี้แจง
1. โปรดทำการยกเลิก ภายในวันที่ 3 ส.ค. 64
2. รอติดตามประกาศค่าเทอม 1/64 (ใหม่)
3. กำหนดการยืนยันการเบิกเงิน(ใหม่) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ขั้นตอนวิธีการยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ (คลิก)

2021-07-29T17:06:31+00:00