ขอเชิญชวนนิสิต ระดับปริญญาตรี อายุ 18-23 ปี ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 28,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

///ขอเชิญชวนนิสิต ระดับปริญญาตรี อายุ 18-23 ปี ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 28,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2021-03-04T10:49:48+00:00