ข่าว

/ข่าว
28 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

2022-11-28T12:34:20+00:00

ประกาศฉบับเต็มและบัญชีแนบท้ายรายการจำหน่ายพัสดุจากการรื้อถอน ฯ (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-11-28T12:34:20+00:00
28 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-11-28T12:21:48+00:00

ตัวประกาศฉบับเต็มและเอกสารแนบท้ายประกาศการประมูลขายพัสดุ รายการพัสดุที่จำหน่ายฯ  (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-11-28T12:21:48+00:00
28 11, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัคร DJ AUDITION เป็นดีเจรุ่นใหม่ผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงและมีความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุ SWU WAVE

2022-11-28T11:30:56+00:00

SWU WAVE DJ AUDITION เปิดรับสมัคร ดีเจรุ่นใหม่ผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงและมีความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา งานนี้ใครเจ๋ง...ได้จัด!!! สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ทำการออดิชั่นในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องจัดรายการ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มศว ประสานมิตร เวลา 17.00 เป็นต้นไป สมัครได้ที่ https://forms.gle/E9UZUocwTueFehwt5

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัคร DJ AUDITION เป็นดีเจรุ่นใหม่ผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงและมีความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุ SWU WAVE 2022-11-28T11:30:56+00:00
25 11, 2022

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย

2022-11-25T13:59:42+00:00

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (คลิก) LEAD Technologies Inc. V1.01 LEAD Technologies Inc. V1.01

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 2022-11-25T13:59:42+00:00
25 11, 2022

ประชาสัมพันธ์กฏหมายใหม่จากคณะกรรมการอาหารและยา จากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด

2022-11-25T11:40:23+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) กฏหมายใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565)

ประชาสัมพันธ์กฏหมายใหม่จากคณะกรรมการอาหารและยา จากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด 2022-11-25T11:40:23+00:00
15 11, 2022

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-15T16:27:59+00:00

ประกาศฉบับเต็มพร้อมเอกสารประกวดราคาฯ (คลิก) ประกาศฉบับเต็มพร้อมเอกสารประกวดราคาฯ (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม http://eprocurement.swu.ac.th   หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-15T16:27:59+00:00
15 11, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน “TPA Sukhumvit 29 OPEN HOUSE 2022” ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2022-11-15T11:14:55+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://www.tpa.or.th/sic (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน “TPA Sukhumvit 29 OPEN HOUSE 2022” ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2022-11-15T11:14:55+00:00
15 11, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ ร้อยเรียงโครงการของพ่อเพื่อปวงประชา

2022-11-15T10:19:56+00:00

สมัครออนไลน์ (คลิก) สมัครออนไลน์ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ ร้อยเรียงโครงการของพ่อเพื่อปวงประชา 2022-11-15T10:19:56+00:00
14 11, 2022

ขอเชิญผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่สนใจสมัครเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

2022-11-14T17:56:12+00:00

Download เอกสารรายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2566 คลิกที่นี่ << เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก) ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (CTLC) (คลิก) สมัครออนไลน์ตอนนี้ (คลิก)

ขอเชิญผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่สนใจสมัครเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 2022-11-14T17:56:12+00:00
14 11, 2022

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) วารสารทางหลวง

2022-11-14T17:27:37+00:00

ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัคร (คลิก) ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัคร (คลิก)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) วารสารทางหลวง 2022-11-14T17:27:37+00:00