ข่าว

/ข่าว
24 03, 2023

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล”

2023-03-24T11:37:38+00:00

ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล"

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล” 2023-03-24T11:37:38+00:00
23 03, 2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ และการเสวนาหัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร” รับชมผ่านทาง Facebook Live

2023-03-23T13:03:03+00:00

[ACMI FORUM ครั้งที่ 2] ***หัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร” - วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. - ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - เวลา 09.30-12.00 น. พบกับ -การบรรยายหัวข้อ "Interrogating rural creative economy and the creative city" โดย Dr. Michael Kho Lim : Lecturer in Creative Industries and Cultural Policy University of Glasglow - การบรรยายหัวข้อ "มองเมืองสร้างสรรค์ผ่านมุมมองเสรีนิยมใหม่" โดย อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบรรยายหัวข้อ "บทบาทขององค์การยูเนสโกกับการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย คุณกมลรัตน์ ชยามฤต : [...]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ และการเสวนาหัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร” รับชมผ่านทาง Facebook Live 2023-03-23T13:03:03+00:00
22 03, 2023

รายละเอียดรูปแบบการสอบ TCAS รอบ 2 (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์)

2023-03-22T20:13:33+00:00

ดาวน์โหลดรายละเอียดรูปแบบการสอบ TCAS รอบ 2 (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์) 

รายละเอียดรูปแบบการสอบ TCAS รอบ 2 (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์) 2023-03-22T20:13:33+00:00
21 03, 2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-03-21T07:48:12+00:00

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-21T07:48:12+00:00
17 03, 2023

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

2023-03-17T10:25:34+00:00

รายละเอียดโครงการ, ขั้นตอน, หลักเกณฑ์, ใบสมัคร (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) Facebook page : NIA : National Innovation Agency, Thailand (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-03-17T10:25:34+00:00
16 03, 2023

ขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

2023-03-16T10:21:36+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 2023-03-16T10:21:36+00:00
16 03, 2023

ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2023-03-16T10:07:31+00:00

ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-03-16T10:07:31+00:00
13 03, 2023

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ EP220008 และ EP220013

2023-03-13T15:38:13+00:00

เว็บไซต์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลิก) ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัคร-EP220013  ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัคร-EP220008

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ EP220008 และ EP220013 2023-03-13T15:38:13+00:00
13 03, 2023

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ของจังหวัด

2023-03-13T14:36:53+00:00

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ของจังหวัด 2023-03-13T14:36:53+00:00
9 03, 2023

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท

2023-03-09T17:36:31+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) 1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด 2. ดาวโหลดใบสมัคร  

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท 2023-03-09T17:36:31+00:00