ข่าว

/ข่าว
9 09, 2020

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-09T16:25:04+00:00

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-09-09T16:25:04+00:00
9 09, 2020

ขอเชิญบัณฑิตและผู้สนใจเข้าชมจุดชมวิวมหานคร สกายวอล์ค

2020-09-09T15:50:55+00:00

กรกมล กลิ่นเกษร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โทรศัพท์: 086 778 1143 kornkamon.klinkesorn@kingpower.com

ขอเชิญบัณฑิตและผู้สนใจเข้าชมจุดชมวิวมหานคร สกายวอล์ค 2020-09-09T15:50:55+00:00
28 08, 2020

ประกาศเรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

2020-08-28T15:27:30+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eprocurement.swu.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th

ประกาศเรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน 2020-08-28T15:27:30+00:00
20 08, 2020

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2020-08-20T11:49:52+00:00

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-08-20T11:49:52+00:00
18 08, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

2020-08-18T16:00:57+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2020-08-18T16:00:57+00:00
18 08, 2020

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม

2020-08-18T12:25:08+00:00

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น  

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม 2020-08-18T12:25:08+00:00
10 08, 2020

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

2020-08-10T16:08:03+00:00

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุนๆ ละ15,000 บาท โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯกำหนดและมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมานี้ ส่งผ่านมหาวิทยาลัยมายังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หรือสามารถส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ "มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 12087 คุณนฤมล (เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาของ มศว) เกณฑ์การรับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 2020-08-10T16:08:03+00:00
10 08, 2020

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

2020-08-10T15:36:06+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยท่านสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” 2020-08-10T15:36:06+00:00