ข่าว

/ข่าว
27 03, 2020

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-03-27T16:36:32+00:00

 

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-03-27T16:36:32+00:00
18 03, 2020

กำหนดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 ทาง ออนไลน์

2020-03-18T11:21:01+00:00

กำหนดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 24 มี.ค. 2563 และเลือกตั้งจริง วันที่ 25 มี.ค. 2563 โดยสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 9.00น. เลือกตั้งผ่าน google form โดย log in ผ่าน g.swu.ac.th อย่าลืมออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันนะ "1 เสียงของคุณมีค่า อย่าปล่อยให้มันสูญเปล่า" แล้วมาร่วมกันช่วยพัฒนา มศว ของเราให้ดียิ่งขึ้น “ความถูกต้องคือพันธกิจ พิทักษ์รักษาสิทธิคือหน้าที่ของเรา” --> สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

กำหนดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 ทาง ออนไลน์ 2020-03-18T11:21:01+00:00
18 03, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563

2020-03-18T10:54:29+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 22 มีนาคม 2563 และดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563 2020-03-18T10:54:29+00:00
13 03, 2020

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2020-03-13T10:29:13+00:00

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท รายละเอียดประกาศและใบสมัครที่ลิงก์ https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1086-logodesigncontest2020 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า เลขที่ 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ [...]

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2020-03-13T10:29:13+00:00
11 03, 2020

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น

2020-03-11T11:51:19+00:00

ประกาศคำแนะนำฉบับเต็ม (คลิก)  

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น 2020-03-11T11:51:19+00:00
11 03, 2020

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

2020-03-11T11:07:56+00:00

ประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 จึงขอยกระดับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรด COVID-19 ของกระทรวงฯ ให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ อาจารย์และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ อาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางกลับมายังประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อ 1 ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และกรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ และให้หยุดงานเรียนเป็นเวลา 14 วันสำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมและการสัมมนาใดๆ เป็นเวลา 14 วันหลังจากกลับถึงประเทศไทยหรือใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ อาจารย์และนักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ทีโรพยาบาล ไม่ควรรักษาตัวเองเพื่อป้องกันมีให้แพร่เชื้อได้ต่อไป ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงๆ อาจารย์และนักศึกษา [...]

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 2020-03-11T11:07:56+00:00
11 03, 2020

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-03-11T09:29:14+00:00

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-03-11T09:29:14+00:00
10 03, 2020

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบเก้าอี้ ม้านั่ง สเตนเลสสตีล เข้าประกวดกับ POSCO-Thainox DESIGN AWARD 2020

2020-03-10T18:01:40+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) download ใบสมัคร (คลิก)

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบเก้าอี้ ม้านั่ง สเตนเลสสตีล เข้าประกวดกับ POSCO-Thainox DESIGN AWARD 2020 2020-03-10T18:01:40+00:00
10 03, 2020

ประกาศจาก มศว คลินิก และคลินิกสุขภาพนิสิต มศว เรื่องเปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านการตรวจการได้ยินและแก้ไขการพูด

2020-03-10T17:28:45+00:00

ประกาศจาก มศว คลินิก และคลินิกสุขภาพนิสิต มศว เรื่องเปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านการตรวจการได้ยินและแก้ไขการพูด 2020-03-10T17:28:45+00:00
10 03, 2020

ประกาศจาก มศว คลินิก และคลินิกสุขภาพนิสิต มศว เรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด-19

2020-03-10T17:23:11+00:00

ประกาศจาก มศว คลินิก และคลินิกสุขภาพนิสิต มศว เรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด-19 2020-03-10T17:23:11+00:00