ข่าว

/ข่าว
28 08, 2019

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

2019-08-28T11:04:31+00:00

โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 (กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา) เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านการถ่ายภาพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของนิสิตนักศึกษา จนนำไปสู่การแสดงผลงานออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่ยอมรับ ไม่จำกัดค่ายกล้อง คณะและชั้นปีที่กำลังศึกษา ขอเพียงเป็นนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ก็มีโอกาสร่วมคว้าสิทธิ์ ไปร่วมเก็บตัวเข้าแคมป์กับโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 2019-08-28T11:04:31+00:00
22 08, 2019

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-22T14:14:41+00:00

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 22/08/2562 ถึง 30/08/2562  เสนอราคา วันที่ 02/09/2562 เปิดซอง วันที่ 03/09/2562 เวลา 13.00 น.

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-22T14:14:41+00:00
22 08, 2019

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2019-08-22T09:13:18+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2019-08-22T09:13:18+00:00
19 08, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-08-19T10:56:57+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ***รายละเอียดดังเอกสารแนบ*** หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-08-19T10:56:57+00:00
17 08, 2019

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

2019-08-17T17:34:37+00:00

- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น.  - รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7 * จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 * ** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934 ประกาศเรื่อง การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี และ  ประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122 2019-08-17T17:34:37+00:00
8 08, 2019

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

2019-08-08T12:30:55+00:00

- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น.  - รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7 * จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 * ** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934 ประกาศเรื่อง การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี และ  ประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122 2019-08-08T12:30:55+00:00
6 08, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2019-08-06T16:39:14+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2019-08-06T16:39:14+00:00
6 08, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2019-08-06T16:34:37+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2019-08-06T16:34:37+00:00