ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
22 08, 2019

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2019-09-24T20:53:16+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2019-09-24T20:53:16+00:00
8 08, 2019

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

2019-09-24T20:53:17+00:00

- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น.  - รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7 * จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 * ** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934 ประกาศเรื่อง การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี และ  ประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122 2019-09-24T20:53:17+00:00
8 07, 2019

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-24T20:53:19+00:00

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (ประกาศแนบ) และประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตยื่นเอกสารเกินกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้เอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2648 8000 (คุณวรรณพร) รายละเอียดโครงการทุน และใบสมัครขอรับทุน (คลิก)

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-24T20:53:19+00:00
8 07, 2019

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

2019-09-24T20:53:19+00:00

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จัดให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกาา ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท โดยนิสิต มศว ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตประสงค์จะยื่นเอกสารหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิฯ ได้เอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2258 9589 รายละเอียดทนุการศึกษาและใบสมัครขอรับทุนพร้อมแบบเขียนเรียงความ (คลิก)

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562 2019-09-24T20:53:19+00:00
3 07, 2019

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562)

2019-09-24T20:53:20+00:00

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562) 2019-09-24T20:53:20+00:00
11 02, 2019

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-02-11T15:03:30+00:00

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-02-11T15:03:30+00:00
31 01, 2019

ขอเชิญชม ละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-31T10:30:37+00:00

เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของเอกการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร) 1. ณ ขณะรัก แสดงวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 14.00 น. 2. รูมเมท แสดงวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. 3. Love game รักอลวนกับคนอลเวง แสดงวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. 4. การ์ด | มุม | ทัช แสดงวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา [...]

ขอเชิญชม ละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 2019-01-31T10:30:37+00:00
28 01, 2019

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

2019-01-28T13:22:43+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก) ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 1) สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) 2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการขอคืนสิทธิ์ ต้องดำเนินการคืนสิทธิ์ในวันที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น 3) (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2019-01-28T13:22:43+00:00
7 12, 2018

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

2018-12-07T08:57:35+00:00

สอบถามกันมาสำหรับวิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามนี้เลยนะคะ.... 1. http://admission.swu.ac.th/ 2. เลือกระดับปริญญาตรี 3. เลือก Clearing House ครั้งที่ 1 4. เลือกโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1 2018-12-07T08:57:35+00:00