ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
11 02, 2019

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-02-11T15:03:30+00:00

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-02-11T15:03:30+00:00
31 01, 2019

ขอเชิญชม ละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-31T10:30:37+00:00

เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของเอกการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร) 1. ณ ขณะรัก แสดงวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 14.00 น. 2. รูมเมท แสดงวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. 3. Love game รักอลวนกับคนอลเวง แสดงวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. 4. การ์ด | มุม | ทัช แสดงวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา [...]

ขอเชิญชม ละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 2019-01-31T10:30:37+00:00
28 01, 2019

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

2019-01-28T13:22:43+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก) ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 1) สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) 2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการขอคืนสิทธิ์ ต้องดำเนินการคืนสิทธิ์ในวันที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น 3) (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2019-01-28T13:22:43+00:00
7 12, 2018

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

2018-12-07T08:57:35+00:00

สอบถามกันมาสำหรับวิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามนี้เลยนะคะ.... 1. http://admission.swu.ac.th/ 2. เลือกระดับปริญญาตรี 3. เลือก Clearing House ครั้งที่ 1 4. เลือกโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1 2018-12-07T08:57:35+00:00
31 10, 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Open House ในวันที่ 9 พ.ย. 61 มี workshop และพบปะสนทนากับอาจารย์และรุ่นพี่

2018-11-05T14:21:56+00:00

ลงทะเบียนตอนนี้ (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Open House ในวันที่ 9 พ.ย. 61 มี workshop และพบปะสนทนากับอาจารย์และรุ่นพี่ 2018-11-05T14:21:56+00:00
16 10, 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ TCAS รอบ 1 Portfolio ใน 7 สาขาวิชา 9 วิชาเอก

2018-10-16T16:16:15+00:00

รายละเอียดดังนี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ TCAS รอบ 1 Portfolio ใน 7 สาขาวิชา 9 วิชาเอก 2018-10-16T16:16:15+00:00
1 10, 2018

ประกาศรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61

2018-10-01T10:51:20+00:00

รายละเอียดในประกาศ (คลิก) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (คลิก) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ URMS (คลิก) แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (คลิก)

ประกาศรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61 2018-10-01T10:51:20+00:00
1 10, 2018

TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง

2018-10-01T10:06:13+00:00

TCAS62 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2561 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th เตรียมตัวกันได้เลย รับทั่วประเทศ

TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง 2018-10-01T10:06:13+00:00
26 09, 2018

ประกาศ: การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

2018-09-26T11:08:04+00:00

ประกาศ: การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-09-26T11:08:04+00:00