ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
30 01, 2023

ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 : QUOTA

2023-01-30T18:50:37+00:00

ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 : QUOTA รับสมัครวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 *** ระเบียบการรับสมัครเฉพาะในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก) สำหรับน้อง ๆ คนไหนสนใจสมัคร จดปฏิทินรอไว้ได้เลย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox มาทางเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หรือ โทรติดต่อมาที่ 022 600 123 ต่อ 110

ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 : QUOTA 2023-01-30T18:50:37+00:00
30 01, 2023

ประกาศแผนการรับจำนวนนิสิตของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS66- 2 : QUOTA

2023-01-30T18:49:33+00:00

** คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศแผนการรับจำนวนนิสิตของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 2 : QUOTA ** เปิดรับสมัครวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 **ทางเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ *** ระเบียบการรับสมัครเฉพาะในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก) * สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ติดต่อ 086-887-0787 คุณธนพร **(ติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น)**

ประกาศแผนการรับจำนวนนิสิตของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS66- 2 : QUOTA 2023-01-30T18:49:33+00:00
30 01, 2023

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2566)

2023-01-30T11:58:35+00:00

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2566) 2023-01-30T11:58:35+00:00
26 01, 2023

ประกาศวิธีสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2566)

2023-01-26T15:04:18+00:00

ประกาศวิธีสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2566) 2023-01-26T15:04:18+00:00
25 01, 2023

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2566)

2023-01-25T15:12:09+00:00

  ประกาศฉบับเต็มและแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน (คลิก)

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2566) 2023-01-25T15:12:09+00:00
20 01, 2023

ประกาศวิธีสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2566)

2023-01-20T08:57:22+00:00

ประกาศวิธีสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2566) 2023-01-20T08:57:22+00:00
10 01, 2023

ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบ SWU – SET สำหรับนิสิตรหัส 62 และวิดีโอแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU – SET

2023-01-10T09:49:57+00:00

โดยแบ่งวัน เวลา และสาขาวิชา ในการสอบ SWU - SET ดังต่อไปนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา และดนตรีศึกษา 2. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาศิลปะการแสดง และนาฏศิลป์ 3. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล การออกแบบสื่อสาร และทัศนศิลป์ 4. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป์ และนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม และสุดท้ายทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ขออวยพรให้น้อง ๆ โชคดีในการสอบ วิดีโอแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU - SET [...]

ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบ SWU – SET สำหรับนิสิตรหัส 62 และวิดีโอแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU – SET 2023-01-10T09:49:57+00:00
9 01, 2023

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการ Upskill Reskill ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ

2023-01-09T18:16:19+00:00

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของศิษย์เก่า เปิดระบบสำรวจแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (hand pointing right) ทำแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/s1sFE3GTf6jBpEWY9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต อีเมล alumni@g.swu.ac.th

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการ Upskill Reskill ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ 2023-01-09T18:16:19+00:00
9 01, 2023

ขอให้นิสิตที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เข้าระบบ SUPREME2019

2023-01-09T10:29:02+00:00

แจ้ง PR การทำกิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับผู้กู้ยืมประเภทรายเก่า มศว ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ระยะเวลาทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ** ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 ** ขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในระบบ SUPREME2019 http://studentaffairs.op.swu.ac.th/activityrecord

ขอให้นิสิตที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เข้าระบบ SUPREME2019 2023-01-09T10:29:02+00:00
28 12, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

2022-12-28T16:08:03+00:00

รายละเอียดโครงการ (คลิก) สมัครรับทุน (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022-12-28T16:08:03+00:00