ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
13 01, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)

2020-01-13T17:05:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) เรารับนิสิตจากสาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรี รับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 63 นี้ (รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) 2020-01-13T17:05:09+00:00
9 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

2020-01-09T11:29:28+00:00

MS in Data Science เปิดรับนิสิตใหม่ทุกสาขาวิชา สำหรับการเรียนเทอม 1/63 แล้ว (เปิดเทอม สิงหาคม 63) สมัครเรียนได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php ข้อมูลหลักสูตร https://msds.science.swu.ac.th/

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 2020-01-09T11:29:28+00:00
17 12, 2019

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตระดับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก

2019-12-17T15:48:53+00:00

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) Download คู่มือการสมัคร (คลิก)   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตระดับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก 2019-12-17T15:48:53+00:00
6 12, 2019

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562)

2019-12-04T14:22:55+00:00

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562) 2019-12-04T14:22:55+00:00
4 12, 2019

ขอเชิญเข้าชมการแสดง FINAL MAKE-UP : 6 ธันวาคม 2562 17.00 น. ณ หอศิลปฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-12-04T14:41:16+00:00

ใครจะเป็นฮีโร่คนต่อไป? เตรียมตัวพบกับ!!! FINAL MAKE-UP วิชา การแต่งหน้าเพื่อการแสดง สร้างสรรค์โดย นิสิตชั้นปีที่สอง เอกการออกแบบเพื่อการแสดง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา17.00น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ติดตามข่าวสารและสำรองที่นั่งได้ที่ FB: Makeup25 Satang เบอร์โทรศัพท์ 096-8807723 (สมายล์) 098-7509405 (เหมือนฝัน) 06-5651-9194 (ชีเต้) แล้วมาร่วมลุ้นพร้อมกันว่า ใครจะเป็นฮีโร่คนต่อไป!!!

ขอเชิญเข้าชมการแสดง FINAL MAKE-UP : 6 ธันวาคม 2562 17.00 น. ณ หอศิลปฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-12-04T14:41:16+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

2019-12-04T14:15:27+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 2019-12-04T14:15:27+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์

2019-12-04T14:07:37+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์ 2019-12-04T14:07:37+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท

2019-12-04T14:03:21+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท 2019-12-04T14:03:21+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น

2019-12-04T13:59:04+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น 2019-12-04T13:59:04+00:00
4 12, 2019

ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-12-04T13:50:51+00:00

ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-12-04T13:50:51+00:00