ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
26 02, 2020

ประกาศผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-26T17:14:04+00:00

ประกาศผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26T17:14:04+00:00
6 02, 2020

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเข้าทดลองเรียนรู้จริง กับทีมอาจารย์คุณภาพและรุ่นพี่ ในงาน PRE-FOFA PROJECT 2020 ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-06T12:31:16+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการให้น้องๆเข้ามาทดลองเรียนในห้องเรียนจริง เปิดทุกวิชาเอก  แต่ต้องลงทะเบียนมาก่อน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (คลิก)

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเข้าทดลองเรียนรู้จริง กับทีมอาจารย์คุณภาพและรุ่นพี่ ในงาน PRE-FOFA PROJECT 2020 ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06T12:31:16+00:00
4 02, 2020

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563)

2020-02-04T10:27:43+00:00

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563) 2020-02-04T10:27:43+00:00
31 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการถ่ายทอดสดการแนะนำสาขาวิชาต่างๆในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2020-01-31T10:44:30+00:00

ทุกคำถามมีคำตอบ เรียนแล้วจบไปประกอบอาชีพอะไร วิธีสอบเข้าทำอย่างไร ข้อสอบยากไหม ออกอะไรบ้างน้าาา แนะนำสาขาวิชาต่างๆในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว โดยคณาจารย์ของเรา ติดตามการถ่ายทอดสดทางหน้าเพจตั้งแต่วันที่ 3-7 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/swufofa/

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการถ่ายทอดสดการแนะนำสาขาวิชาต่างๆในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-01-31T10:44:30+00:00
31 01, 2020

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าทดลองและสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริง กับทีมอาจารย์คุณภาพและรุ่นพี่ ในงาน PRE-FOFA PROJECT 2020 ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-06T12:00:20+00:00

https://www.facebook.com/swufofa/ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ(คลิกเลย)

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าทดลองและสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริง กับทีมอาจารย์คุณภาพและรุ่นพี่ ในงาน PRE-FOFA PROJECT 2020 ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06T12:00:20+00:00
30 01, 2020

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 2563 (TCAS2) ในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม รับสมัคร 6-19 ก.พ. 63

2020-02-03T09:20:21+00:00

สมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร วัน-เวลา-สถานที่สอบ และสถานที่ศึกษา (คลิก)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 2563 (TCAS2) ในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม รับสมัคร 6-19 ก.พ. 63 2020-02-03T09:20:21+00:00
13 01, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)

2020-01-13T17:05:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) เรารับนิสิตจากสาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรี รับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 63 นี้ (รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ) 2020-01-13T17:05:09+00:00
9 01, 2020

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

2020-01-09T11:29:28+00:00

MS in Data Science เปิดรับนิสิตใหม่ทุกสาขาวิชา สำหรับการเรียนเทอม 1/63 แล้ว (เปิดเทอม สิงหาคม 63) สมัครเรียนได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php ข้อมูลหลักสูตร https://msds.science.swu.ac.th/

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 2020-01-09T11:29:28+00:00
17 12, 2019

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตระดับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก

2020-01-20T13:08:45+00:00

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) Download คู่มือการสมัคร (คลิก)   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตระดับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก 2020-01-20T13:08:45+00:00
6 12, 2019

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562)

2019-12-04T14:22:55+00:00

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562) 2019-12-04T14:22:55+00:00