ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
24 08, 2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตจีน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น

2021-08-24T15:16:11+00:00

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตจีน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น 2021-08-24T15:16:11+00:00
29 07, 2021

มศว ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021-07-29T17:12:00+00:00

พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ คณะรัฐมนตรี สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ • ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50% • ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30% • ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10% *ในส่วนของนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง ผ่านบัญชีของนิสิต *ในกรณีที่นิสิตยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในยอดเงินที่ได้ทำการหักส่วนลดแล้ว "โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง"

มศว ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-07-29T17:12:00+00:00
29 07, 2021

ให้นิสิต กยศ รายเก่า ของ มศว ที่ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ไปแล้ว ทำการยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564

2021-07-29T17:06:31+00:00

ประเภทรายเก่า มศว เท่านั้น สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า มศว เลื่อนชั้นปี ที่ยืนยันการเบิกเงินแล้วนั้น ขอให้ทำการ #ยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 คำชี้แจง 1. โปรดทำการยกเลิก ภายในวันที่ 3 ส.ค. 64 2. รอติดตามประกาศค่าเทอม 1/64 (ใหม่) 3. กำหนดการยืนยันการเบิกเงิน(ใหม่) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขั้นตอนวิธีการยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ (คลิก)

ให้นิสิต กยศ รายเก่า ของ มศว ที่ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ไปแล้ว ทำการยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564 2021-07-29T17:06:31+00:00
20 07, 2021

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

2021-07-20T09:57:36+00:00

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร  สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Documents to download ประกาศ การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา  

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-20T09:57:36+00:00
19 07, 2021

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2564 “SWU Sweet Factory”

2021-07-19T10:27:55+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2564 : "SWU Sweet Factory" เปิดแล้ว อาณาจักรขนมหวาน พร้อมรึยังที่จะรับของขวัญสุดพิเศษจากโรงงานของเรา มาเริ่มผจญภัยในความอัศจรรย์ของอาณาจักรของเราไปด้วยกันใน วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. รับชมได้ทางช่องทาง Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Youtube : องค์การนิสิต มศว และ ZOOM Meeting

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2564 “SWU Sweet Factory” 2021-07-19T10:27:55+00:00
19 07, 2021

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ เข้าเรียนเทอม 1/2564) รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564

2021-07-19T10:16:53+00:00

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ เข้าเรียนเทอม 1/2564) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ * ปริญญาเอก -ศิลปวัฒนธรรมวิจัย -ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย -ศิลปศึกษา * ปริญญาโท -ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย -ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา, ดนตรีศึกษา, ศิลปะการแสดงศึกษา) สมัครทาง http://admission.swu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-840-4448

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ เข้าเรียนเทอม 1/2564) รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564 2021-07-19T10:16:53+00:00
25 06, 2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล)

2021-06-25T11:33:37+00:00

รายละเอียดโครงการสัมมนา (คลิก) เพจ Facebook  : Sotl7 (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม http://sotl7.ilc.swu.ac.th ลงทะเบียน (คลิก)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล) 2021-06-25T11:33:37+00:00
23 06, 2021

ขอเชิญนิสิตที่กำลังจบการศึกษา, จบการศึกษาแล้ว หรือนิสิตที่สนใจเข้าร่วม SWU Job Fair Online 2021

2021-06-23T16:44:03+00:00

งาน SWU Job Fair Online 2021 - วันที่ 30 มิ.ย. 64 จะเป็นการสมัครงานของนิสิตและเรียนรู้เว็บไซด์การสมัครงาน หากนิสิตคนใดยังไม่มีเรซูเม่ ก็สามารถทำได้ในวันที่ 30 มิ.ย. - วันที่ 1-2 ก.ค. 64 งาน Jobfair Online พูดคุยกับ HR. ของบริษัทต่างๆที่เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom นิสิตเข้าไปสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดย Scan QR code (นิสิตจะได้รับลิงค์เข้าฟังสัมมนาหลังจากลงทะเบียน) *นิสิตที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 1-2 กค. 64 จะได้รับบันทึกหมวดกิจกรรม นิสิตรหัส 59 ลงมา -หมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม) นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป กิจกรรมเลือกด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา จัดโดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับบริษัท Job Top Gun /Super Resume สอบถามเพิ่มเติม คุณบุศยรินทร์ รักชาติ งานแนะแนวฯ ปสม โทร 095-864117 คุณนันทวัน ยามวินิจ งานแนะแนวฯ องครักษ์ โทร [...]

ขอเชิญนิสิตที่กำลังจบการศึกษา, จบการศึกษาแล้ว หรือนิสิตที่สนใจเข้าร่วม SWU Job Fair Online 2021 2021-06-23T16:44:03+00:00
18 06, 2021

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับนิสิตใหม่ที่มีปัญหาการรายงานตัว การอัพโหลดเอกสาร การชำระเงิน

2021-06-18T08:34:20+00:00

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับนิสิตใหม่ที่มีปัญหาการรายงานตัว การอัพโหลดเอกสาร การชำระเงิน 2021-06-18T08:34:20+00:00