ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
18 01, 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครวันนี้ ถึง 20 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.swu.ac.th

2021-01-18T17:18:28+00:00

รายละเอียดและวิธีการสมัครและทำPortfolio (คลิก) สมัครตอนนี้เลย (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครวันนี้ ถึง 20 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.swu.ac.th 2021-01-18T17:18:28+00:00
15 01, 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รับสมัครวันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2564

2021-01-15T11:38:31+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รับสมัครวันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 1) (เฉพาะส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์) (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รับสมัครวันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2564 2021-01-15T11:38:31+00:00
8 01, 2021

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์

2021-01-08T19:58:07+00:00

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-01-08T19:58:07+00:00
6 01, 2021

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564)

2021-01-06T15:45:31+00:00

ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย  1. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี  2. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 3. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนานักกิจกรรม 4. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์ / นวัตกรรมการเรียนรู้ ประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ใบสมัครและหนังสือรับรอง (คลิก) การรับสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2564 และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทุนในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผ่านโปรแกรมออนไลน์ !!!ให้นิสิตที่จะสมัครของรับทุนจัดเตรียมเอกสารตามประกาศให้พร้อมเป็นไฟล์ PDF โดยแยกเอกสารแต่ละรายการ รายการละ 1 file เมื่อเรียบร้อยแล้วจึง คลิก รายการทุนที่ต้องการสมัคร ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลและ upload ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา 1. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี  https://forms.gle/QmubPo3FcRoJaTTk7 2. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต https://forms.gle/dAsfEmFAsHtB5Y3fA 3. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนานักกิจกรรม https://forms.gle/XQvsQHD9zLdVWdM39 4. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์ / นวัตกรรมการเรียนรู้ [...]

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564) 2021-01-06T15:45:31+00:00
6 01, 2021

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563)

2021-01-06T13:09:50+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563) 2021-01-06T13:09:50+00:00
5 01, 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS64-1 ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564

2021-01-05T17:12:23+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS64-1 ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564 สมัครและส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน ทาง http://admission.swu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS64-1 ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564 2021-01-05T17:12:23+00:00
5 01, 2021

TCAS64-1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อนุญาตให้ผู้สมัครนำเอกสาร ปพ.1:พ และ หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระทำความดีฯ มาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้

2021-01-05T09:51:55+00:00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ส่งผลให้ผู้สมัครไม่สามารถขอหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1:พ) จากสถานศึกษาได้ทันตามกำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ผู้สมัครนำเอกสารมาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้ ในกรณีของใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้าย (ไฟล์เอกสารแนบ) และส่งมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/Swuform หรือที่ https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/5020210104053003.pdf

TCAS64-1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อนุญาตให้ผู้สมัครนำเอกสาร ปพ.1:พ และ หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระทำความดีฯ มาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ 2021-01-05T09:51:55+00:00
25 12, 2020

การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 11-18 ม.ค. 2564 สำหรับนิสิตรหัส 63

2020-12-25T11:26:28+00:00

สำหรับนิสิตรหัส 63 การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 11-18 ม.ค. 2564 1.ให้นำเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพานิชย์ที่เป็นชื่อนิสิต จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท 2. เข้าเว็บไซต์ https://supreme.swu.ac.th 3. ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ถ้าคณะจัดสำรับไว้ให้ตรวจสอบรายวิชา 4. กดปุ่มชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงินว่าชำระเงินสำเร็จหรือไม่ 5. หากต้องการใบเสร็จรับเงินขอได้ที่ส่วนการคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร หรือ การเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ หากมีขอสงสัยสอบถามโทร. 02-649-5720

การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 11-18 ม.ค. 2564 สำหรับนิสิตรหัส 63 2020-12-25T11:26:28+00:00
23 12, 2020

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 ส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานการสมัครทั้งหมด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

2020-12-23T10:34:49+00:00

  มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 ทุกคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก ส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานการสมัครทั้งหมด ตามสาขาวิชา/วิชาเอกกำหนด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ admission.swu.ac.th   ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 ส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานการสมัครทั้งหมด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย 2020-12-23T10:34:49+00:00
18 12, 2020

สนใจเข้าร่วมทดลองเรียน ลงทะเบียนพร้อมกันทางหน้าเพจในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น เป็นต้นไป

2020-12-18T17:22:38+00:00

สนใจเข้าร่วมทดลองเรียน ลงทะเบียนพร้อมกันทางหน้าเพจในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น เป็นต้นไป เพจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก) รับจำนวนจำกัด ตารางการอบรมวิชาเอก ดนตรีศึกษา และดุริยางคศาสตร์สากล ตารางการอบรมวิชาเอก การออกแบบสื่อสาร การออกแบบแฟชั่น การออกแบบเครื่องประดับ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตารางการอบรมวิชาเอก การออกแบบเพื่อการแสดง และ กำกับการแสดง ตารางการอบรมวิชาเอก ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ และนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ตารางการอบรมวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล

สนใจเข้าร่วมทดลองเรียน ลงทะเบียนพร้อมกันทางหน้าเพจในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น เป็นต้นไป 2020-12-18T17:22:38+00:00