ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
17 05, 2024

ขอเชิญผุ้สนใจสมัครชิงทุนใหญ่ของสถาบันโดมุส ในรูปแบบ Portfolio competitions ในหลักสูตรปริญญาโท

2024-05-17T13:37:58+00:00

ขอเชิญผุ้สนใจสมัครชิงทุนใหญ่ของสถาบันโดมุส ในรูปแบบ Portfolio competitions ในหลักสูตรปริญญาโท 2024-05-17T13:37:58+00:00
17 05, 2024

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครชิงทุนใหญ่ “NABA Postgraduate International Scholarships Portfolio Contest : October 2024 Intake ” ของสถาบันนาบา โรงเรียนสอนด้านศิลปกรรมอันดับ 1 ของอิตาลี

2024-05-17T13:20:33+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครชิงทุนใหญ่ “NABA Postgraduate International Scholarships Portfolio Contest : October 2024 Intake ” ของสถาบันนาบา โรงเรียนสอนด้านศิลปกรรมอันดับ 1 ของอิตาลี 2024-05-17T13:20:33+00:00
1 05, 2024

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับ “งานสล่าล้านนา” เรียนรู้งานประดิษฐ์เครื่องประดับ งานฝีมือของช่างทางภาคเหนือ (สล่าล้านนา) วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 รับสมัครวันนี้ – 10 พ.ค. 67 ฟรี

2024-05-01T14:49:20+00:00

กิจกรรมดี ๆ เพื่อศิษย์เก่า Upskill & Reskill SWU Alumni Development Program : กิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับ "งานสล่าล้านนา" **เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับ "งานสล่าล้านนา" - เรียนรู้งานประดิษฐ์เครื่องประดับ งานฝีมือของช่างทางภาคเหนือ (สล่าล้านนา) - เทคนิควิธีการประดิษฐ์เครื่องประดับจากแผ่นเงิน แผ่นทอง - ฝึกประดิษฐ์เครื่องประดับจากแผ่นเงิน แผ่นทอง ด้วยตนเอง * เราจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับทุกท่านแล้ว * เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย * วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 * เวลา 09.00 – 16.00 น. *ณ ห้อง 1301 ชั้น 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร --> เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 พฤษภาคม 2567 รับสมัครจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น ** ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oEBTrB1tbKfdWKxc6 ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต โทร. [...]

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับ “งานสล่าล้านนา” เรียนรู้งานประดิษฐ์เครื่องประดับ งานฝีมือของช่างทางภาคเหนือ (สล่าล้านนา) วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 รับสมัครวันนี้ – 10 พ.ค. 67 ฟรี 2024-05-01T14:49:20+00:00
1 05, 2024

สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space)

2024-05-01T14:41:11+00:00

ห้องสมุดเปิดให้บริการโซน Learning Space ตั้งแต่เวลา 6.00 น. (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) เริ่ม 1 พ.ค. 67 ห้องสมุดเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space) Learning Space เปิดให้บริการ Early Bird กับนิสิตที่มาเช้าที่มหาวิทยาลัยแล้วเริ่มต้น 1 พ.ค. 67 เป็นต้นไป ใช้ประตูทางสนามบาสได้เลยครับ เวลา 6.00 ถึง 8.00 น

สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space) 2024-05-01T14:41:11+00:00
30 04, 2024

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ประจำปีงบประมาณ 2567)

2024-04-30T16:27:50+00:00

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2567) ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์คัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม และการเป็น Start Up แก่นิสิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สนับสนุนทุนให้นิสิต จำนวน 15 ทุนๆ ละ 3,000 บาท หมายเหตุ 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนได้ที่ http://fofa.swu.ac.th/research/งานนวัตกรรมการศึกษา 2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายฑีฆภัส สนธินุช โทร 02 260 0123 ต่อ 103 หรือ 08 3617 8323 3. ส่งใบสมัคร และผลงานได้ที่ อาคาร 16 ชั้น 3 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดในประกาศทุนฉบับเต็ม,แบบฟอร์มขอสมัครทุน และ ช่องทางส่งเอกสาร (คลิก)

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ประจำปีงบประมาณ 2567) 2024-04-30T16:27:50+00:00
25 04, 2024

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS3:ADMISSION วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567

2024-04-26T18:10:57+00:00

[ วิชาเอกใหม่ล่าสุด] วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ** รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ** เปิดรับสมัคร TCAS3 : ADMISSION รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567 เกณฑ์คะแนนค่าน้ำหนัก % ในการยื่น - TPAT4 60% - TGAT 30% - A-Level (ภาษาอังกฤษ) 10% (ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ) วันสัมภาษณ์ : นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทักษะทางศิลปะ การออกแบบภายในและสถาปัตยกรรม ประกอบการสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook: Interior design / Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University Instagram: interiordesign.swu TikTok: interiordesign.swu Email: interior.swu@gmail.com Tel: 02-260-0123 ต่อ 142 / 086-887-0787 พี่แอ๊น #tcas67 #swu #fofaswu #achitecture #interiordesign #interior #fofa #มศวหวานเจี๊ยบ [...]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS3:ADMISSION วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567 2024-04-26T18:10:57+00:00
4 04, 2024

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.

2024-04-04T11:09:02+00:00

ชวนทำกิจกรรมจิตอาสากับ โครงการ SWU Save the world มศว รักษ์โลก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567- 28 มิถุนายน 2567 นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. นิสิตสามารถส่งผลงานได้ที่ * ส่วนกิจการนิสิตทั้งฝั่งประสานมิตรและองครักษ์ * เวลา 11.30-13.30 น. หมายเหตุ สถานที่ส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางเดือน เงื่อนไขการบันทึกกิจกรรม 1. จำนวนที่ส่งเป็นไปตามเงื่อนไข - ไม่ครบ ไม่บันทึก - ส่งเกิน บันทึกเลขกลมๆ 2. ทำได้กิจกรรมเดียว ส่งได้ครั้งเดียว - ส่ง 2 รอบ บันทึกรอบแรกรอบเดียว - ส่งหลายกิจกรรม บันทึกกิจกรรมแรก 3. ข้อมูลไม่ครบไม่ถูกต้อง -ข้อมูลผิด รหัสไม่ถูกต้อง กรอกไม่ครบ ไม่บันทึก หมายเหตุ * ในการส่งให้ส่งกับคณะกรรมการศูนย์ ตาม วัน เวลา ที่ประกาศ เท่านั้น โดยทุกครั้งที่ส่งผลงาน จะต้องได้รับ email [...]

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. 2024-04-04T11:09:02+00:00
13 03, 2024

แนวปฏิบัติในการสอบ TCAS2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับสอบข้อเขียน 24 มีนาคม 2567

2024-03-15T09:07:13+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว มีแนวปฏิบัติในการสอบ TCAS2 ในรอบโควต้า (QUOTA) ประจำปีการศึกษา 2567 ***ระเบียบการรับสมัคร สามารถดูได้ที่นี่ (คลิก) *****แนวปฏิบัติในการสอบ TCAS2 สามารถดูได้ที่นี่ (คลิก)   **** น้อง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องแชทของทางเพจ หรือติดต่อ 022-600-123 ต่อ 122 , 147 และ 086-887-0787 พี่แอ๊น (ติดต่อเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) ระเบียบการรับสมัครในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก)

แนวปฏิบัติในการสอบ TCAS2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับสอบข้อเขียน 24 มีนาคม 2567 2024-03-15T09:07:13+00:00
19 02, 2024

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 3 วิชาเอก

2024-02-19T17:45:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2567 * หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เปิดรับสมัคร 3 วิชาเอก ดังนี้ 1. วิชาเอกศิลปะการแสดงศึกษา 2. วิชาเอกดนตรีศึกษา 3. วิชาเอกศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา **เปิดรับสมัครในวันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/ * หากสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่ม เพื่อรับข่าวสารในการสมัครและสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทางลิงค์ที่แนบมานี้ https://line.me/ti/g/PonKwo-jUw สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องแชทของทางเพจ หรือติดต่อ 086-887-0787 คุณธนพร

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 3 วิชาเอก 2024-02-19T17:45:09+00:00
16 02, 2024

คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS2 QUOTA โครงการผู้มีทักษะพิเศษ รับสมัครวันที่ 13-29 ก.พ. 67

2024-03-15T09:08:23+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS2 ในรอบโควต้า (QUOTA) ประจำปีการศึกษา 2567 **เปิดรับสมัครในวันที่ 13 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/ ***ระเบียบการรับสมัคร สามารถดูได้ที่นี่ (คลิก) **แนวปฏิบัติในการสอบ TCAS2 สามารถดูได้ที่นี่ (คลิก) น้อง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องแชทของทางเพจ หรือติดต่อ 022-600-123 ต่อ 122 , 147 และ 086-887-0787 พี่แอ๊น (ติดต่อเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) ระเบียบการรับสมัครในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS2 QUOTA โครงการผู้มีทักษะพิเศษ รับสมัครวันที่ 13-29 ก.พ. 67 2024-03-15T09:08:23+00:00