ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
1 06, 2020

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563

2020-06-01T17:21:52+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา หากใครสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสมาถึงแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563 2020-06-01T17:21:52+00:00
1 06, 2020

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

2020-06-01T17:14:47+00:00

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2020-06-01T17:14:47+00:00
27 05, 2020

ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2020-05-27T14:05:26+00:00

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-05-27T14:05:26+00:00
27 05, 2020

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์” หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา)

2020-05-27T13:59:39+00:00

หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา) ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก "ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์" วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์” หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา) 2020-05-27T13:59:39+00:00
21 05, 2020

มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563

2020-05-21T10:40:20+00:00

มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563 2020-05-21T10:40:20+00:00
20 05, 2020

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2020-05-20T18:53:11+00:00

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นผลงานและนิทรรศการที่จัดเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Instagram (สามารถคลิ้กที่ลิงก์ได้เลย)

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2020-05-20T18:53:11+00:00
19 05, 2020

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

2020-05-19T12:35:15+00:00

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “การศึกษาการจัดการการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 2020-05-19T12:35:15+00:00
13 05, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร

2020-05-13T17:01:08+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร 2020-05-13T17:01:08+00:00
13 05, 2020

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 3

2020-05-13T10:43:49+00:00

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=81

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 3 2020-05-13T10:43:49+00:00
12 05, 2020

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3

2020-05-12T17:11:53+00:00

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-3969914 จารุวรรณ ส่งเสริม รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3 2020-05-12T17:11:53+00:00