ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
14 05, 2021

ประกาศการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

2021-05-14T11:55:23+00:00

ประกาศการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-05-14T11:55:23+00:00
10 05, 2021

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS2)

2021-05-10T11:55:18+00:00

[TCAS 64] 10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota ขอให้นักเรียน เข้าดูผลการคัดเลือก ผ่านระบบ Mytcas ที่ https://student.mytcas.com/ ตาม Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Mytcas ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วปฏิบัติดังนี้ 1. สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://student.mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) เฉพาะผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียน 2. เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ที่ https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 3. (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://istart.swu.ac.th หมายเหตุ : วันรายงานตัวและรายละเอียดการรายงานตัว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วใน TCAS รอบที่ 1 หรือ TCAS รอบที่ 2 ประสงค์จะขอคืนสิทธิ์เพื่อสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอคืนสิทธิ์ในวันที่กำหนด (วันที่ [...]

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 64 รอบที่ 2 Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS2) 2021-05-10T11:55:18+00:00
5 05, 2021

การให้บริการนิสิต เป็นกรณีพิเศษ ด้านการขอทำบัตรใหม่ และ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ภาคเรียน2/2563

2021-05-05T16:23:16+00:00

การให้บริการนิสิต เป็นกรณีพิเศษ ด้านการขอทำบัตรใหม่ และ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ภาคเรียน2/2563 2021-05-05T16:23:16+00:00
27 04, 2021

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

2021-04-27T16:49:52+00:00

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th * ปริญญาโท - กศ.ม.(ศิลปศึกษา) กลุ่มวิชาทัศนศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา - ศศ.ม.(ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย) * ปริญญาเอก - กศ.ด.(ศิลปศึกษา) - ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) - ศศ.ด.(ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย)

ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 2021-04-27T16:49:52+00:00
20 04, 2021

ประกาศผลการสอบข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

2021-04-20T12:49:38+00:00

ประกาศผลการสอบข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/2820210420091744.pdf หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ มศว ได้มีการเปิดช่องทางการติดต่อสำหรับสอบถามเกี่ยวกับการสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มศว ระดับปริญญาตรี ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) โทร. 084-230-2618 084-982-0062 084-058-3321 084-017-0676 091-737-7216 หรือที่ อีเมล admission@swu.ac.th ดูผลการสอบข้อเขียน (คลิก)

ประกาศผลการสอบข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 2021-04-20T12:49:38+00:00
18 04, 2021

ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ของนิสิตชั้นปีที่1และ3 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงต้นภาคเรียนที่ 1/64

2021-04-18T16:00:53+00:00

*ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ* ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ของนิสิตชั้นปีที่1และ3 ประจำปีการศึกษา 2563  เดิมสอบวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นช่วงต้นภาคเรียนที่ 1/2564 *กำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มศว Due to the current spread of COVID-19, SWU-SET tests for 1st-year and 3rd-year undergraduate students between 13th-14th May 2021 have been postponed to the beginning of 1st semester 2021. Language and Academic Services Center, SWUIC

ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ของนิสิตชั้นปีที่1และ3 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงต้นภาคเรียนที่ 1/64 2021-04-18T16:00:53+00:00
16 04, 2021

งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Jitsi ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

2021-04-16T20:05:20+00:00

งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Jitsi ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. https://meet.jit.si/krit-fofa

งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Jitsi ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. 2021-04-16T20:05:20+00:00
24 03, 2021

รับสมัครผู้สนใจเรียนต่อป.เอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2021-03-24T11:00:20+00:00

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 มีนาคม เวลา 22:59 น. · เรียนต่อป.เอก ที่ มศว ไม่รอแล้วนะ จำนวนรับเกือบเต็มแล้วด้วยคับ ใครได้เรียนปีนี้จะมีเพื่อนรวมรุ่นเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคับ เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

รับสมัครผู้สนใจเรียนต่อป.เอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2021-03-24T11:00:20+00:00
15 03, 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม รับนักเรียนจากทั่วประเทศ ในรอบ TCAS64-2

2021-03-15T12:00:14+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม รับนักเรียนจากทั่วประเทศ ในรอบ TCAS64-2 ไม่ต้องยื่น GAT/PAT รับสมัครระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 สมัครทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th (คลิก) ระเบียบการรับ (คลิก) ผู้ที่สนใจเรียนต่อ ทางด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และนาฏศิลป์ศึกษา ระดับปริญญาตรี สมัครได้ถึงวันที่ 17 มีนาคม นี้เท่านั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม รับนักเรียนจากทั่วประเทศ ในรอบ TCAS64-2 2021-03-15T12:00:14+00:00
10 03, 2021

TCAS2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ไม่ต้องยื่น GAT/PAT รับสมัครระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564

2021-03-10T19:02:41+00:00

Tcas 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ไม่ต้องยื่น GAT/PAT รับสมัครระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th (คลิก) ดูรายละเอียดระเบียบการรับ (คลิก)  สมัคร (คลิก) ดูรายละเอียด (คลิก)

TCAS2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ไม่ต้องยื่น GAT/PAT รับสมัครระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 2021-03-10T19:02:41+00:00