ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
7 12, 2018

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

2018-12-07T08:57:35+00:00

สอบถามกันมาสำหรับวิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามนี้เลยนะคะ.... 1. http://admission.swu.ac.th/ 2. เลือกระดับปริญญาตรี 3. เลือก Clearing House ครั้งที่ 1 4. เลือกโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1 2018-12-07T08:57:35+00:00
31 10, 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Open House ในวันที่ 9 พ.ย. 61 มี workshop และพบปะสนทนากับอาจารย์และรุ่นพี่

2018-11-05T14:21:56+00:00

ลงทะเบียนตอนนี้ (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Open House ในวันที่ 9 พ.ย. 61 มี workshop และพบปะสนทนากับอาจารย์และรุ่นพี่ 2018-11-05T14:21:56+00:00
16 10, 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ TCAS รอบ 1 Portfolio ใน 7 สาขาวิชา 9 วิชาเอก

2018-10-16T16:16:15+00:00

รายละเอียดดังนี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ TCAS รอบ 1 Portfolio ใน 7 สาขาวิชา 9 วิชาเอก 2018-10-16T16:16:15+00:00
1 10, 2018

ประกาศรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61

2018-10-01T10:51:20+00:00

รายละเอียดในประกาศ (คลิก) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (คลิก) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ URMS (คลิก) แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (คลิก)

ประกาศรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61 2018-10-01T10:51:20+00:00
1 10, 2018

TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง

2018-10-01T10:06:13+00:00

TCAS62 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2561 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th เตรียมตัวกันได้เลย รับทั่วประเทศ

TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง 2018-10-01T10:06:13+00:00
26 09, 2018

ประกาศ: การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

2018-09-26T11:08:04+00:00

ประกาศ: การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-09-26T11:08:04+00:00
26 09, 2018

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS62 ปีการศึกษา 2562

2018-09-26T09:21:15+00:00

รายละเอียดสาขาที่เปิดรับติดตามได้เร็วๆนี้ ทาง http://admission.swu.ac.th

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS62 ปีการศึกษา 2562 2018-09-26T09:21:15+00:00
19 09, 2018

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก สำหรับบุคลากร หรือผู้สนใจทั่วไป

2018-09-19T16:58:25+00:00

เรื่อง ดาวน์โหลด การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขนาด 436 KB การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) ขนาด 126 KB การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขนาด 589 KB รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขนาด 91 KB

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก สำหรับบุคลากร หรือผู้สนใจทั่วไป 2018-09-19T16:58:25+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

2018-09-05T11:20:59+00:00

วช. และ สวทน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม" ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2561 จำนวน 2 ช่วง คือ เวลา 08.00 น. -12.00 น. และ เวลา 13.00 -16.30 น. ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/Workshop100961 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61

ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563 2018-09-05T11:20:59+00:00