ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

//ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 10, 2020

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-21T12:27:43+00:00

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 03/2564  (คลิก) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (คลิก)

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-10-21T12:27:43+00:00
9 09, 2020

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-09T16:25:04+00:00

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-09-09T16:25:04+00:00
28 08, 2020

ประกาศเรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

2020-08-28T15:27:30+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eprocurement.swu.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th

ประกาศเรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน 2020-08-28T15:27:30+00:00
20 08, 2020

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2020-08-20T11:49:52+00:00

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-08-20T11:49:52+00:00
20 07, 2020

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง

2020-07-20T09:25:39+00:00

เอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิก)

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง 2020-07-20T09:25:39+00:00
15 07, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T17:05:05+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป. 08/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-15T17:05:05+00:00
15 07, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T16:57:47+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป. 07/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-15T16:57:47+00:00
13 07, 2020

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-13T16:08:15+00:00

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-13T16:08:15+00:00
5 06, 2020

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2020-06-09T20:16:31+00:00

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (คลิก)

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2020-06-09T20:16:31+00:00
2 06, 2020

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-02T10:49:32+00:00

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-06-02T10:49:32+00:00