ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

//ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-29T14:38:06+00:00

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-29T14:38:06+00:00
29 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-29T14:26:39+00:00

รายละเอียดของประกาศฉบับเต็ม และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 03/2566 (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-29T14:26:39+00:00
28 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

2022-11-28T12:34:20+00:00

ประกาศฉบับเต็มและบัญชีแนบท้ายรายการจำหน่ายพัสดุจากการรื้อถอน ฯ (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-11-28T12:34:20+00:00
28 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-11-28T12:21:48+00:00

ตัวประกาศฉบับเต็มและเอกสารแนบท้ายประกาศการประมูลขายพัสดุ รายการพัสดุที่จำหน่ายฯ  (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-11-28T12:21:48+00:00
15 11, 2022

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-15T16:27:59+00:00

ประกาศฉบับเต็มพร้อมเอกสารประกวดราคาฯ (คลิก) ประกาศฉบับเต็มพร้อมเอกสารประกวดราคาฯ (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม http://eprocurement.swu.ac.th   หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-15T16:27:59+00:00
8 11, 2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2022-11-08T09:50:24+00:00

 

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-08T09:50:24+00:00
14 09, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-09-14T10:03:58+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-14T10:03:58+00:00
29 08, 2022

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-29T17:11:42+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง เว็บไซต์ http://eprocurement.swu.ac.th/  และ www.gprocurement.go.th  (คลิก)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-29T17:11:42+00:00
2 02, 2022

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2022-02-02T11:27:37+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารแนบท้ายประกาศการประมูลขายพัสดุรายการพัสดุที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2022-02-02T11:27:37+00:00
2 02, 2022

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

2022-02-02T10:55:10+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารแนบท้ายประกาศ (บัญชีแนบท้ายรายการจำหน่ายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 310 รายการ) (คลิก)

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-02-02T10:55:10+00:00