ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

//ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 11, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-27T15:27:36+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-27T15:27:36+00:00
11 11, 2020

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-11T15:36:18+00:00

* รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) * เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 04/2564 การซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-11T15:36:18+00:00
11 11, 2020

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-11T12:03:11+00:00

* รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) * เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 05/2564 การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-11T12:03:11+00:00
4 11, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-04T10:26:07+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-04T10:26:07+00:00
21 10, 2020

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-21T12:27:43+00:00

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 03/2564  (คลิก) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (คลิก)

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-10-21T12:27:43+00:00
9 09, 2020

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-09T16:25:04+00:00

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-09-09T16:25:04+00:00
28 08, 2020

ประกาศเรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

2020-08-28T15:27:30+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eprocurement.swu.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th

ประกาศเรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน 2020-08-28T15:27:30+00:00
20 08, 2020

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2020-08-20T11:49:52+00:00

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-08-20T11:49:52+00:00
20 07, 2020

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง

2020-07-20T09:25:39+00:00

เอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิก)

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง 2020-07-20T09:25:39+00:00
15 07, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T17:05:05+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป. 08/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-15T17:05:05+00:00