ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
5 03, 2021

NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

2021-03-05T16:37:56+00:00

รายละเอียดการประชุมวิชาการ (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 2021-03-05T16:37:56+00:00
5 03, 2021

ขอเชิญผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

2021-03-05T16:16:43+00:00

ลงทะเบียนส่งผลงาน และ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 2021-03-05T16:16:43+00:00
5 03, 2021

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-03-05T10:24:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-03-05T10:24:39+00:00
4 03, 2021

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564

2021-03-04T08:48:31+00:00

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 02-258-4196 หรือ eds@g.swu.ac.th

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564 2021-03-04T08:48:31+00:00
3 03, 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564

2021-03-03T13:10:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-260-0123 ต่อ 122, 147, 110   สมัคร (คลิก) ดูรายละเอียด (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 2021-03-03T13:10:09+00:00
3 03, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2021-03-03T09:31:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2021-03-03T09:31:40+00:00
2 03, 2021

ขอเชิญชวนนิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ไม่เป็นนิสิตฝึกสอน) เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”

2021-03-02T17:42:47+00:00

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และ รายละเอียดของโครงการประกวดฯ  (คลิก) ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และ รายละเอียดของโครงการประกวดฯ  (คลิก)

ขอเชิญชวนนิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ไม่เป็นนิสิตฝึกสอน) เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล” 2021-03-02T17:42:47+00:00
2 03, 2021

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสวนา SWU TALK กิจกรรมที่ 3 Inspiration : แรงบันดาลใจ” เสวนาหัวข้อ “แรงบันดาลใจ…ไม่เท่ากายบันดาลทำ” โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ผ่านระบบ zoom

2021-03-02T15:41:57+00:00

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสวนา SWU TALK กิจกรรมที่ 3 Inspiration : แรงบันดาลใจ” เสวนาหัวข้อ “แรงบันดาลใจ…ไม่เท่ากายบันดาลทำ” โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ผ่านระบบ zoom 2021-03-02T15:41:57+00:00
2 03, 2021

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) (Ernst Mach-Grant – ASEA-UNITNET) ประจำปี 2564

2021-03-02T13:39:04+00:00

รายละเอียดทุนและใบสมัครรับทุน (คลิก)

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) (Ernst Mach-Grant – ASEA-UNITNET) ประจำปี 2564 2021-03-02T13:39:04+00:00
1 03, 2021

ขอเชิญชวน บุคลากรสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ สมัครเป็น “ตัวแทนคณาจารย์หรือพนักงาน ในสังกัดส่วนงานคณะฯ เพื่อเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประเภทผู้แทนทั่วไป”

2021-03-01T11:15:39+00:00

ขอเชิญชวน บุคลากรสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ สมัครเป็น “ตัวแทนคณาจารย์หรือพนักงาน ในสังกัดส่วนงานคณะฯ เพื่อเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประเภทผู้แทนทั่วไป” 2021-03-01T11:15:39+00:00