ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
27 05, 2024

ประกาศ มศว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-27T16:27:17+00:00

ประกาศ มศว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-27T16:27:17+00:00
23 05, 2024

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาป่าชุมชน ทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้สมบูรณ์

2024-05-23T16:23:52+00:00

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาป่าชุมชน ทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้สมบูรณ์ 2024-05-23T16:23:52+00:00
23 05, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน)

2024-05-23T11:14:43+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 06/2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม และเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่นี่ (คลิก) อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม และเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่นี่ (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน) 2024-05-23T11:14:43+00:00
21 05, 2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของ พกฉ.

2024-05-21T15:36:58+00:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของ พกฉ. 2024-05-21T15:36:58+00:00
21 05, 2024

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้หัวข้อ Global Youth’s Voice : Hear Our Stories ในวันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 20.00-21.15 ผ่านระบบ Zoom Meeting

2024-05-21T09:38:32+00:00

รายละเอียดการเสวนาและลงทะเบียน (คลิก)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้หัวข้อ Global Youth’s Voice : Hear Our Stories ในวันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 20.00-21.15 ผ่านระบบ Zoom Meeting 2024-05-21T09:38:32+00:00
17 05, 2024

ขอเชิญผุ้สนใจสมัครชิงทุนใหญ่ของสถาบันโดมุส ในรูปแบบ Portfolio competitions ในหลักสูตรปริญญาโท

2024-05-17T13:37:58+00:00

ขอเชิญผุ้สนใจสมัครชิงทุนใหญ่ของสถาบันโดมุส ในรูปแบบ Portfolio competitions ในหลักสูตรปริญญาโท 2024-05-17T13:37:58+00:00
17 05, 2024

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครชิงทุนใหญ่ “NABA Postgraduate International Scholarships Portfolio Contest : October 2024 Intake ” ของสถาบันนาบา โรงเรียนสอนด้านศิลปกรรมอันดับ 1 ของอิตาลี

2024-05-17T13:20:33+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครชิงทุนใหญ่ “NABA Postgraduate International Scholarships Portfolio Contest : October 2024 Intake ” ของสถาบันนาบา โรงเรียนสอนด้านศิลปกรรมอันดับ 1 ของอิตาลี 2024-05-17T13:20:33+00:00
16 05, 2024

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67

2024-05-16T15:15:08+00:00

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67 2024-05-16T15:15:08+00:00
16 05, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว

2024-05-16T14:58:38+00:00

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว 2024-05-16T14:58:38+00:00
16 05, 2024

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-16T09:44:36+00:00

ประกาศฉบับเต็ม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลยที่ 04/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามประกาศ มศว ลงวันที่ 15 พ.ค. 67 (คลิก)  

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-16T09:44:36+00:00