ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
5 08, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power”

2022-08-05T15:26:01+00:00

** มาแล้วจ้าาาาา** Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” **คุณสมบัติผู้สมัคร -เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นบัณฑิตจบใหม่ หรือมีเริ่มทำงานมาแล้ว -มีโครงการ Soft Power ที่กำลังขับเคลื่อน หรืออยากขับเคลื่อน ในมิติที่สนใจ (สามารถคลอบคลุมมิติที่หลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดอาทิ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง/ย่าน/ชุมชน E-Sport สุขภาพและการแพทย์) -มีเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและขยายผลโครงการร่วมกับผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยสนับสนุนได้ -สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม 3-5 คน -สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ระหว่างเดือนกันยายน 65 - เดือนพฤศจิกายน 65 แบบออนไซต์ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ไปรษณีย์กลางบางรัก **รายละเอียดการสมัครในรอบแรก ส่งโปรไฟล์ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ รายละเอียดโครงการ ประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือส่งคลิปเล่าการนำเสนอโครงการ 1-3 นาที โดยต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ในมิติ Soft Power อย่างชัดเจน **สามารถสมัครผ่านสแกน QR Cord ในโปสเตอร์ หรือ https://forms.gle/wYCk9Cbhz9R4evHS8 [...]

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” 2022-08-05T15:26:01+00:00
5 08, 2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติคณะศิลปกรรมศาสตร์

2022-08-05T09:10:56+00:00

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-08-05T09:10:56+00:00
4 08, 2022

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในโครงการ SCGP Packaging Speak Out 2022 ภายใต้แนวคิด RETHINK FOR BETTER NORMAL กับโจทย์การออกแบบ “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE”

2022-08-04T15:19:47+00:00

ขอเชิญนิสิตร่วมกันสร้าง Packaging ให้แตกต่างจากที่เคย เพื่อสังคมและโลกที่ดีอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ผ่านโครงการ SCGP Packaging Speak Out 2022 ภายใต้แนวคิด RETHINK FOR BETTER NORMAL กับโจทย์การออกแบบ “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท ร่วมส่งเสียงเปลี่ยนโลกไปพร้อมกับเรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 12 กันยายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครได้ที่ https://thechallenge.scgpackaging.com/th/speakout2022 สมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ น้า พวกเรารออยู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Page: SCGP Line: @scgpthechallenge https://bit.ly/SCGP260722FB รายละเอียดโครงการ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในโครงการ SCGP Packaging Speak Out 2022 ภายใต้แนวคิด RETHINK FOR BETTER NORMAL กับโจทย์การออกแบบ “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” 2022-08-04T15:19:47+00:00
4 08, 2022

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบศิลปะเข้าประกวดในหัวข้อ “B2S – make your passion come to lift”

2022-08-04T14:33:59+00:00

Logo B2S และไฟล์อื่นๆที่สามารถใช้ได้ ดาวน์โหลด สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบศิลปะเข้าประกวดในหัวข้อ “B2S – make your passion come to lift” 2022-08-04T14:33:59+00:00
4 08, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (ศบอ.)”นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”

2022-08-04T14:00:00+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (ศบอ.)”นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” 2022-08-04T14:00:00+00:00
4 08, 2022

ขยายเวลาการปิดรับสมัครการส่งผลงานโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2566

2022-08-04T11:48:43+00:00

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ดังนั้นฝ่ายจัดโครงการจึงมีการนำเกณฑ์การสมัครข้อ 2. เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2564-2565 ออก โดยสามารถส่งรายวิชาในปีการศึกษาใดก็ได้ และเพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2566   สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ -->  download                     รายละเอียดโครงการและเกณฑ์การตัดสินได้ที่ -->  download   *** ขอสงวนสิทธิ์อาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลในโครงการ Dare to change มาแล้ว ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ***

ขยายเวลาการปิดรับสมัครการส่งผลงานโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2566 2022-08-04T11:48:43+00:00
3 08, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2022-08-03T12:40:22+00:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-03T12:40:22+00:00
3 08, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานการเขียนเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ”

2022-08-03T12:27:02+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) สมัครออนไลน์ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานการเขียนเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ” 2022-08-03T12:27:02+00:00
3 08, 2022

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

2022-08-03T11:43:07+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ 2022-08-03T11:43:07+00:00
3 08, 2022

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2022-08-03T11:25:57+00:00

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี้(คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-03T11:25:57+00:00