ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
20 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ใน “SWU Singing Talent” “PostToday Wealth Campus 2018”

2018-09-20T11:55:47+00:00

“SWU Singing Talent” “PostToday Wealth Campus 2018” รับนิสิต มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ในกิจกรรม “SWU Singing Talent” “PostToday Wealth Campus 2018” โดยไม่จำกัดแนวเพลงในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2561 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ใน “SWU Singing Talent” “PostToday Wealth Campus 2018” 2018-09-20T11:55:47+00:00
18 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เข้าประกวดในโครงการ SWU GAMES 2018 ชิงเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

2018-09-18T10:40:35+00:00

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผลงาน ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) โครงการ SWU GAMES 2018 ชิงเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 ตุลาคม 2561 ทางอีเมล์ soswugames@gmail.com รายละเอียดและใบสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เข้าประกวดในโครงการ SWU GAMES 2018 ชิงเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 2018-09-18T10:40:35+00:00
17 09, 2018

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2018-09-17T18:23:41+00:00

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2018-09-17T18:23:41+00:00
17 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Innovations for street food”

2018-09-17T17:42:11+00:00

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และอุมศึกษา และประชาชนทั่วไป เสนอผลงานการประดิษฐ์คิดค้น และการออกผลงาน ในโครงการ Innovations for Street Food โดยแบ่งการประกวดผลงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจการจำหน่ายอาหารริมทาง และประเภทการออกแบบรถเข็น ขนาดไม่เกิน 1.5 x 2.0 เมตร (ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กำหนด) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 507 หมดเขตการเสนอผลงาน 12 ตุลาคม 2561 การสมัครเข้าร่วมโครงการ Innovations For Street Food >> โครงการ Innovations For Street Food >> ใบสมัครประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจจำหน่ายอาหารริมทาง >>  ใบสมัครประเภทการออกแบบรถเข็น   หมดเขตการรับสมัคร จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Innovations for street food” 2018-09-17T17:42:11+00:00
13 09, 2018

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งแผนงานพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “SMART LIFE FOR ALL”

2018-09-13T14:49:03+00:00

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลก ภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญชวนน้องๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ทีมละ 2-8 คน เข้าร่วมประกวดในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All” โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแผนในการจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยแบบชาญฉลาดผ่านทางอีเมล Fuelyourschool4@edfthai.org ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2561 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการดำเนินโครงการ มูลค่าสูงสุด 50,000 บาทพร้อมร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และโอกาสในการรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับทีมที่ชนะการประกวด ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ผ่านทาง www.facebook.com/edfthai ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4: Smart Life for All” สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ทาง https://www.facebook.com/events/277771042822238/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 092 506 2515 (คุณแจน), [...]

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งแผนงานพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “SMART LIFE FOR ALL” 2018-09-13T14:49:03+00:00
10 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าประกวดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก

2018-09-10T16:25:17+00:00

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)         เนื่องด้วยปี 2561 นี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม สมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว        สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีการประกวดโครงการและกิจกรรม ที่มีการบูรณาการ การป้องกันเบาหวาน การคัดกรอง การลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว โดยมีการจัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วยเบาหวานในสถานพยาบาล ประชาชนหรือบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งประเภทการประกวดและรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้       ระดับ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.เอกชน       ระดับ รพ.ชุมชน และ รพ.สต.       ระดับ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ บริษัทต่างๆ       [...]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าประกวดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2018-09-10T16:25:17+00:00
10 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

2018-09-10T16:15:07+00:00

รายละเอียดโครงการฯ และใบสมัคร (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2018-09-10T16:15:07+00:00
5 09, 2018

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2018-09-05T14:16:27+00:00

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2018-09-05T14:16:27+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออนไลน์แคมเพจ์น “Isuzu Creative Brains Challenge 2018”

2018-09-05T11:49:09+00:00

รายละเอียดโครงการประกวดฯ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออนไลน์แคมเพจ์น “Isuzu Creative Brains Challenge 2018” 2018-09-05T11:49:09+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

2018-09-05T11:20:59+00:00

วช. และ สวทน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม" ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2561 จำนวน 2 ช่วง คือ เวลา 08.00 น. -12.00 น. และ เวลา 13.00 -16.30 น. ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/Workshop100961 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61

ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563 2018-09-05T11:20:59+00:00