ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
17 01, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-01-17T10:30:18+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-17T10:30:18+00:00
7 01, 2019

ประกาศรับสมัครผู้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท, เอก และการอบรมระยะสั้น

2019-01-07T13:49:55+00:00

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก การอบรมระยะสั้น

ประกาศรับสมัครผู้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท, เอก และการอบรมระยะสั้น 2019-01-07T13:49:55+00:00
18 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2018-12-18T14:27:19+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น.  ณ ห้อง ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2018-12-18T14:27:19+00:00
13 12, 2018

โค้งสุดท้าย 15 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเป็นนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (ส่งแฟ้มผลงานภายใน 15 ธค 61 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์)

2018-12-13T09:05:42+00:00

สมัครตอนนี้ (คลิกเลย)

โค้งสุดท้าย 15 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเป็นนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (ส่งแฟ้มผลงานภายใน 15 ธค 61 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) 2018-12-13T09:05:42+00:00
12 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

2018-12-12T16:23:03+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 2018-12-12T16:23:03+00:00
12 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2018-12-12T16:18:33+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-12-12T16:18:33+00:00
7 12, 2018

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของใหม่และของใช้มือสองเพื่อใช้ในการระดมทุนสวัสดิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการ Rammage Sale

2018-12-07T15:35:49+00:00

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของใหม่และของใช้มือสองเพื่อใช้ในการระดมทุนสวัสดิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการ Rammage Sale 2018-12-07T15:35:49+00:00
7 12, 2018

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

2018-12-07T08:57:35+00:00

สอบถามกันมาสำหรับวิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามนี้เลยนะคะ.... 1. http://admission.swu.ac.th/ 2. เลือกระดับปริญญาตรี 3. เลือก Clearing House ครั้งที่ 1 4. เลือกโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1 2018-12-07T08:57:35+00:00
6 12, 2018

ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”DA GANSTA”

2018-12-06T17:26:47+00:00

' Don’t judge, Just be myself ' ?ทำไมเราต้องเป็นเหมือนคนอื่น ?ทำไมเราต้องเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเรา ?เบื่อไหมที่ต้องถูกตัดสินจากเสื้อผ้าที่ใส่ ?เบื่อไหมที่ต้องถูกตัดสินจากสิ่งที่เราเป็น ?ถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงมันแล้วหรือยัง อย่าพึ่งตัดสินใจ รอดูเราก่อน???? การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง "DA GANSTA" โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 23 พิภพ ' The Star is Gonna Shine in Yourself ' วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียน 17:00น. เริ่มแสดง 18:00น. เป็นต้นไป ณ หอนิทรรศการ G23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร ติดต่อสอบถาม - สำรองที่นั่ง เบอร์โทร : 0841272780 (บี๋) IG : PHIPHOP23 FB : PHIPHOP23 [...]

ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”DA GANSTA” 2018-12-06T17:26:47+00:00
6 12, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 (กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ)

2018-12-06T17:03:46+00:00

รายละเอียดกำหนดการและข้อควรปฏิบัติ (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 (กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ) 2018-12-06T17:03:46+00:00