ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
5 07, 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

2021-07-05T14:41:23+00:00

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี 2021-07-05T14:41:23+00:00
19 04, 2021

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวันที่ 7 พ.ค. 64

2021-04-19T12:04:57+00:00

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวันที่ 7 พ.ค. 64 2021-04-19T12:04:57+00:00
1 04, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-04-01T15:22:27+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1.นางสาวมนวิไล  โรจนตันติ 2. นางสาวรัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร 3. นางสาวปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ มาเข้าสอบวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ (16-407)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-04-01T15:22:27+00:00
5 03, 2021

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-03-05T10:24:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-03-05T10:24:39+00:00
3 03, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2021-03-03T09:31:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2021-03-03T09:31:40+00:00
17 02, 2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3489

2021-02-17T13:32:47+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3489 2021-02-17T13:32:47+00:00
3 02, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2021-02-03T17:21:06+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2021-02-03T17:21:06+00:00
14 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-12-14T16:10:20+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-12-14T16:10:20+00:00
14 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2020-12-14T16:05:23+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2020-12-14T16:05:23+00:00
13 11, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-11-13T10:42:45+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) . . . ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-11-13T10:42:45+00:00