ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
25 01, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-01-25T16:10:43+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-01-25T16:10:43+00:00
10 01, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-01-10T18:59:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-01-10T18:59:40+00:00
12 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

2018-12-12T16:23:03+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 2018-12-12T16:23:03+00:00
12 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2018-12-12T16:18:33+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-12-12T16:18:33+00:00
27 11, 2018

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน)

2018-11-27T17:54:32+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) 2018-11-27T17:54:32+00:00
27 11, 2018

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน)

2018-11-27T17:58:13+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) 2018-11-27T17:58:13+00:00
22 11, 2018

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2018-11-22T11:45:40+00:00

รายละเอียดประกาศ (คลิก)

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-11-22T11:45:40+00:00
22 11, 2018

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

2018-11-22T11:46:24+00:00

รายละเอียดประกาศ (คลิก)

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 2018-11-22T11:46:24+00:00
9 10, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

2018-10-09T11:45:55+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2018-10-09T11:45:55+00:00
5 10, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2018-10-05T09:42:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2018-10-05T09:42:40+00:00