ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
30 09, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4891

2022-09-30T14:27:11+00:00

. . . รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4891 2022-09-30T14:27:11+00:00
30 09, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4890

2022-09-30T14:21:03+00:00

. . . รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4890 2022-09-30T14:21:03+00:00
11 05, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

2022-05-11T11:18:15+00:00

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาได้แก่ 1.นางสาวนราทิพย์ ปฐมวัฒน และ 2.นายกิติคุณ วรสรธร ทั้งนี้ให้เข้ารับการสรรหาในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. (ออนไลน์)  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 2022-05-11T11:18:15+00:00
18 04, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2022-04-18T10:44:29+00:00

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-04-18T10:44:29+00:00
19 11, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1585

2021-11-19T13:04:52+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1585 2021-11-19T13:04:52+00:00
18 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น.

2021-11-18T09:59:34+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. 2021-11-18T09:59:34+00:00
11 11, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2721

2021-11-11T17:15:04+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2721 2021-11-11T17:15:04+00:00
2 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2545

2021-11-02T12:09:52+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศเข้ารับการสรรหาในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่ 1-11 ห้องสอบ 16-1301 และเลขที่ 12-23 ห้องสอบ 16-406

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2545 2021-11-02T12:09:52+00:00
11 10, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2021-10-08T11:33:15+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2021-10-08T11:33:15+00:00
8 10, 2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2021-10-08T11:10:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-10-08T11:10:39+00:00