ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
18 08, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

2020-08-18T16:00:57+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2020-08-18T16:00:57+00:00
13 07, 2020

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2020-07-13T11:16:02+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) 

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2020-07-13T11:16:02+00:00
29 06, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2020-06-29T13:58:36+00:00

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2020-06-29T13:58:36+00:00
14 05, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2020-05-14T15:06:31+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2020-05-14T15:06:31+00:00
1 05, 2020

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4890

2020-05-01T10:55:12+00:00

โปรดดูรายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ....

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4890 2020-05-01T10:55:12+00:00
24 04, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขตำแหน่ง (2) 7-1305 และ (2) 7-1022

2020-04-24T13:22:59+00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขตำแหน่ง (2) 7-1305 และ (2) 7-1022 2020-04-24T13:22:59+00:00
24 02, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2020-02-24T15:35:55+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อดังประกาศมารายงานตัวพร้อมเอกสาร เพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ในเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มศว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2020-02-24T15:35:55+00:00
19 02, 2020

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-02-19T09:54:05+00:00

รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-02-19T09:54:05+00:00
7 02, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.)

2020-02-04T10:36:59+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.) 2020-02-04T10:36:59+00:00
13 01, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

2020-01-13T14:03:25+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2020-01-13T14:03:25+00:00