ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
11 05, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

2022-05-11T11:18:15+00:00

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาได้แก่ 1.นางสาวนราทิพย์ ปฐมวัฒน และ 2.นายกิติคุณ วรสรธร ทั้งนี้ให้เข้ารับการสรรหาในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. (ออนไลน์)  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 2022-05-11T11:18:15+00:00
18 04, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2022-04-18T10:44:29+00:00

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-04-18T10:44:29+00:00
19 11, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1585

2021-11-19T13:04:52+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1585 2021-11-19T13:04:52+00:00
18 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น.

2021-11-18T09:59:34+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. 2021-11-18T09:59:34+00:00
11 11, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2721

2021-11-11T17:15:04+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2721 2021-11-11T17:15:04+00:00
2 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2545

2021-11-02T12:09:52+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศเข้ารับการสรรหาในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่ 1-11 ห้องสอบ 16-1301 และเลขที่ 12-23 ห้องสอบ 16-406

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2545 2021-11-02T12:09:52+00:00
11 10, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2021-10-08T11:33:15+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2021-10-08T11:33:15+00:00
8 10, 2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2021-10-08T11:10:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-10-08T11:10:39+00:00
13 09, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1585

2021-09-13T12:22:03+00:00

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1585 2021-09-13T12:22:03+00:00
2 09, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-09-02T12:03:56+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-09-02T12:03:56+00:00