ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
17 07, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง

2018-07-17T19:04:07+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง 2018-07-17T19:04:07+00:00
16 07, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2018-07-17T19:04:09+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2018-07-17T19:04:09+00:00
18 12, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-07-16T01:32:11+00:00

รายละเอียดของประกาศ (คลิก)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-07-16T01:32:11+00:00
17 10, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-07-16T01:26:20+00:00

ประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-07-16T01:26:20+00:00
6 10, 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

2018-07-16T01:28:58+00:00

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ** อัตราเงินเดือน     ปริญญาเอก  31,750 บาท     ปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท * ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246  (รายละเอียดประกาศ (คลิก)) สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน โดยผ่าน   การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี   2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ(บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง (ระยะเวลา 2555 – 2560) * ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1278 (รายละเอียดประกาศ (คลิก)) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา 2018-07-16T01:28:58+00:00