ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
30 04, 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4892

2024-04-30T11:07:43+00:00

ประกาศรับสมัครฯ ฉบับเต็ม (คลิก) สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.swu.ac.th (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4892 2024-04-30T11:07:43+00:00
14 03, 2024

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4892

2024-03-14T16:52:10+00:00

สามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 02-260-0123 ต่อ 5087 รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4892 2024-03-14T16:52:10+00:00
6 09, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

2023-09-06T09:18:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2023-09-06T09:18:40+00:00
31 08, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 2-7-2719 (ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา)

2023-08-31T10:52:17+00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 2-7-2719 (ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา) 2023-08-31T10:52:17+00:00
28 08, 2023

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1299

2023-08-28T14:58:00+00:00

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1299 2023-08-28T14:58:00+00:00
25 07, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

2023-07-25T10:53:49+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เข้ารับการทดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 2023-07-25T10:53:49+00:00
21 06, 2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.

2023-06-21T12:52:59+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. 2023-06-21T12:52:59+00:00
20 06, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

2023-06-20T09:13:08+00:00

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 2 ) 7 – 2719 สังกัดสาขาวิชาดุริยาคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 2719 สังกัดสาขาวิชาดุริยาคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร ดนตรีปฏิบัติ หรือดนตรีศึกษา หรือดนตรีวิทยา 2. มีความเชี่ยวชาญในด้าน เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) และ/หรือ ดนตรี Jazz รวมวง Jazz และ/หรือ music composition 3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 3.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-06-20T09:13:08+00:00
12 06, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2023-06-12T10:14:23+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-06-12T10:14:23+00:00
12 06, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

2023-06-12T10:06:10+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-06-12T10:06:10+00:00