ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19” ณ ม.คริสเตียน นครปฐม

//ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19” ณ ม.คริสเตียน นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม / ลงทะเบียนส่งผลงาน ได้ที่ http://www.christian.ac.th/conference/

2021-01-22T12:01:16+00:00