ขอให้บัณฑิตทำการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2562

///ขอให้บัณฑิตทำการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
ที่เว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th/
หากพบปัญหาการขึ้นทะเบียน ติดต่อ https://www.facebook.com/SWUComputerCenter

2020-10-22T11:03:17+00:00