ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562

///ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 
จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง 
และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ 

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สามารถหารายละเอียดเกณฑ์การสนับสนุนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่
http://www.nstda.or.th/ChairProfessor
https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA
2019-05-29T14:06:19+00:00