รับสมัครนิสิตปริญญาโท : ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครนิสิตปริญญาโท : ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

รับสมัคร!!! ปริญญาโท : ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา
“มิติใหม่แห่งการเรียนรู้…ด้วยศิลปะดิจิทัล ผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เทคโนโลยีดิจิทัล และ การศึกษา”
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (COSCI and FOFA)
เปิดรับสมัคร…วันนี้ ถึง 15 ก.ค. 2565
ทาง https://admission.swu.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร : คุณสมบัติและการคัดเลือก (คลิก)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โดยเข้ากรุ๊ปไลน์ ได้ที่ http://line.me/ti/g/urCU643Qfk

#cosci #swu #cosciswu #fofa #fofaswu #ทีมมศว #ทีมนวัต #masterdegree

2022-05-18T14:57:00+00:00