ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์