ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM “Dance/Movement Therapy : ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย”

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM “Dance/Movement Therapy : ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM “Dance/Movement Therapy : ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย”
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00น. – 21.00น.
โดย
1.Asst.Prof.Valerie L. Blanc, Ph.D (Board certified dance/movement therapist, Licensed mental health counselor, Certified movement analysts)
2.อาจารย์เนาวรัตน์ เออร์วิน (Registered dance/movement therapist, Child/family trauma clinician)
สามารถลงทะเบียน โดยโปรดเลือกลงทะเบียนในกลุ่มที่ 2 เท่านั้น!!! (คลิก)
รับจำนวนจำกัด อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

2021-10-20T15:26:34+00:00